Atliekų prevencija ir tvarkymas

Sumažinta aplinkos tarša atliekomis

  • Savivaldybių administracijos.
  • Regioniniai atliekų tvarkymo centrai.
  • Regionų plėtros tarybų administracijos.
  • Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas.
  • Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas.
  • Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas.
  • Regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas.
  • Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas.
  • Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas.

Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos

Visas priemones galite pamatyti informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Apva kontaktai:

Antonas Misevičius

Tel.  8 645 71 389

antonas.misevicius@skelbimai.apva.lt

Egidijus Petraitis

Tel.  8 659 76 105

egidijus.petraitis@skelbimai.apva.lt

Viktorija Cimbalistaitė

Tel. 8 667 62 181

viktorija.cimbalistaite@skelbimai.apva.lt

Marius Sanda

Tel. 8 646 19 240

marius.sanda@skelbimai.apva.lt