Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje

Skatinti pareiškėjų veiklas investuojant į atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir naudojimą, įskaitant investicijas į materialųjį turtą (įrenginius ir technologijas), kurį įdiegus mažėja jų veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

Apdirbamosios pramonės įmonės, atitinkančios šiuos reikalavimus:

  • Šios įmonės yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.
  • Šios įmonės vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
  • Šios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
  • Išlaidos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos ir (ar) panaudojimo technologijoms, mažinančioms priklausomybę nuo aplinkai taršių elektros energijos šaltinių ir ŠESD emisijų kiekį, įsigyti ir įsirengti.
  • Išlaidos, patirtos įsigyti įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus bei yra nauji (nenaudoti).

Modernizavimo fondas. Skirta 10 mln. Eur.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje Nr. MF-EIMIN-ATLAEI01

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00–12.00, 12.45–17.00 val.

penktadieniais 8.00–12.00, 12.45–15.45 val.

Eugenijus Baldyšius

Tel. 8 602 84 912

El. paštas eugenijus.baldysius@skelbimai.apva.lt

Rimvydas Šinkūnas

Tel. 8 602 89 461

El. paštas rimvydas.sinkunas@skelbimai.apva.lt