Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų, nevyriausybinių organizacijų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

Sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir skatinti naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, t.y. šiluminę energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantiems įrenginiams įsigyti pastatuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

  • Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos.
  • Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) atitinkančio Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nustatytus reikalavimus ir registruotos juridinių asmenų registre ir turinčios NVO žymą.
  • Tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai.
  • Viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.
  • Lietuvoje įregistruoti juridiniai asmenys, atitinkantys konkrečiame kvietime išdėstytas tinkamumo sąlygas.
  • Naujo biokuro katilo, atitinkančio 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, įsigijimas.
  • Šilumos siurblio, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,0.
  • Šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,5.
  • Šilumos siurblio, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,5.
  • Saulės energijos kolektoriai karšto vandens gamybai, kurių naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), įsigijimas, kai saulės energijos kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio karšto vandens ruošimui.

Klimato kaitos programa.

Informacija ruošiama.

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00–12.00, 12.45–17.00 val.

penktadieniais 8.00–12.00, 12.45–15.45 val.

Žaneta Dočkuvienė

Tel. 8 602 87 139

El. paštas zaneta.dockuviene@skelbimai.apva.lt