Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje

Skatinti pareiškėjų veiklas investuojant į gamybos procesų įrangą ir įrenginius diegiant energijos vartojimo efektyvumą didinančias technologijas ir mažinti jų veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Apdirbamosios pramonės įmonės, atitinkančios šiuos reikalavimus:

  • Šios įmonės yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.
  • Šios įmonės vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
  • Šios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas.
  • Išlaidos, patiriamos diegiant gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančias ir taip prie energijos vartojimo ir ŠESD mažinimo prisidedančias technologijas pagal pareiškėjo nurodytą informaciją apie planuojamas įsigyti ir įsidiegti technologijas, kurios atitinka Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose nurodytus ir praktikoje patikrintus geriausius prieinamus gamybos būdus
  • Išlaidos, patirtos įsigyti įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus bei yra nauji (nenaudoti).

Modernizavimo fondas. Skirta 30 mln. Eur.

Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje Nr. MF-EIMIN-ATLEE01

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00–12.00, 12.45–17.00 val.

penktadieniais 8.00–12.00, 12.45–15.45 val.

Eugenijus Baldyšius

Tel. 8 602 84 912

El. paštas eugenijus.baldysius@skelbimai.apva.lt

Rimvydas Šinkūnas

Tel. 8 602 89 461

El. paštas rimvydas.sinkunas@skelbimai.apva.lt