Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą. Projekto uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą.

Fiziniai asmenys.

Mažų iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas:

  • Vartojimo vietoje.
  • Geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose.
  • Elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos.

Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra (kvietimai vyko 2022 sausio 10 d.–2022 vasario 11 d.)

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai

Tel. 8 614 99 699