Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Įdiegti energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas priemones, padedančias efektyviau naudoti energiją. Įgyvendinus projektą, minimalūs energijos sutaupymai negali būti mažesni kaip 20 MWh/metus.

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui ir:

  • Nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.
  • Pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.
  • Atitinkančios Bendrojo bendrosios išimties reglamento 38 straipsnio a papunktį;
  • Nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

Klimato kaitos programa. Skirta 5 mln. eurų

Paraiškos būti teikiamos nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 8 val.

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų. Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai:

Jūratė Ramoškienė

jurate.ramoskiene@skelbimai.apva.lt

Tel. 8 664 36 939

Gintautas Predkelis

gintautas.predkelis@skelbimai.apva.lt

Tel. 8 667 62197