Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

Skatinti Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančias įmones atsisakyti taršių technologijų ir sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, diegiant įrangą, atitinkančią Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB).

Juridiniai asmenys – didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, įrašytą į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atidarytą sąskaitą Sąjungos ŠESD registre.

Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos.

 

Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo. 

Klimato kaitos programa. Skirta 10 mln. Eur.

Šiuo metu aktualių kvietimų nėra

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai

Monika Ozarinskienė

 El. p. monika.ozarinskiene@skelbimai.apva.lt

 Mob.  8 646 08 462

Informacija teikiama:

pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00–12.00, 12.45–17.00 val.

penktadieniais 8.00–12.00, 12.45–15.45 val.