Biologinės įvairovės apsauga

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas veiklai saugomose teritorijose tinkamai sureguliuoti, kokybiškam monitoringui vykdyti, Natura 2000 tinklo teritorijų būklei gerinti; vykdyti saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemones; stiprinti gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos vertinimą ir valdymą; prisidėti prie augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo; sudaryti tinkamas sąlygas laukiniams gyvūnams, kuriems reikia pagalbos ir (ar) globos, gydymo.

Ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Augalų genų bankas, saugomų teritorijų direkcijos, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Lietuvos zoologijos sodas, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

  • Saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų rūšių veisimo programų, saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo dokumentų parengimas.
  • Saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų stiprinimas.
  • Gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių saugomose (įskaitant Natura 2000 teritorijas) ir kitose, saugomų teritorijų statuso neturinčiose, teritorijose, kuriose taikytinos saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių reguliavimo priemonės, įgyvendinimas.
  • Genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas ir kontrolės stiprinimas.
  • Augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo užtikrinimui reikalingų priemonių įgyvendinimas.
  • Saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas.
  • Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas.
  • Ekosistemų ir jų paslaugų vertinimas.
  • Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas.
  • Infrastruktūros, reikalingos laukinių gyvūnų globai ir gerovei užtikrinti, sukūrimas.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų.

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai:

Saulius Vasiliauskas

8 678 83 841

saulius.vasiliauskas@skelbimai.apva.lt

Giedrė Šulijienė

8 602 84 254

giedre.sulijiene@skelbimai.apva.lt