Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui

Priemonės tikslas – sutvarkyti valstybinės reikšmės parkus, pritaikyti saugomas teritorijas lankymui ir padidinti visuomenės informuotumą apie saugomas teritorijas.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, Lietuvos nacionalinis muziejus, savivaldybių administracijos.

  • Saugomų teritorijų, įskaitant kultūros ir gamtos paveldo vertybes, tvarkymas, pritaikymas lankymui ir gamtosauginiam švietimui.
  • Saugomų teritorijų rinkodaros plėtra.
  • Valstybinės reikšmės parkų tvarkymas.

Europos regioninės plėtros fondo lėšos

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS