Užterštų teritorijų tvarkymas

Siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte ir (ar) požeminiame vandenyje lygį, įgyvendinti priemones, skirtas tinkamai aplinkos apsaugai, užterštų teritorijų ir pavojingiausių taršos židinių sutvarkymui.

Savivaldybių administracijos ir Lietuvos kariuomenė (kaip nurodyta Užterštų teritorijų tvarkymo plano 2 priede).

Cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymas.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo lėšomis gali papildomai prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai?query=V-020&ff=1&elig_result=0&benefit_result=0

Kontaktai:

Mindaugas Gustas

Tel. 8 678 83 690

El. paštas mindaugas.gustas@skelbimai.apva.lt

Dalia Papievienė

Tel. 8 645 71 776

El. paštas dalia.papieviene@skelbimai.apva.lt