Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas

Informuoti visuomenę apie aplinką ir darnų vystymąsi bei sukurti ir (arba) atnaujinti visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, VĮ Valstybinių miškų urėdija, Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos universitetų botanikos sodai (atstovaujami Lietuvos universitetų), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

  • Visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos klausimais priemonių įgyvendinimas.
  • Aplinkosauginių-rekreacinių objektų statyba, įrengimas ir / ar atnaujinimas.

Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/visuomenes-informavimas-apie-aplinka-ir-aplinkosauginiu-rekreaciniu-objektu-tvarkymas

Kontaktai:

Saulius Vasiliauskas

Tel. 8 678 83 841

El. paštas saulius.vasiliauskas@skelbimai.apva.lt

Diana Gelžinė

Tel. 8 675 23 739

El. paštas diana.gelzine@skelbimai.apva.lt