Miškai

Projektų sąrašas, kuriems skirtas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Miestų miškų sklypų suprojektavimas, suformavimas ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre“ finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-218 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo“, veiklą „Miestų miškų sklypų suformavimas ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre“.  ČIA