Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas

Priemonės tikslas – pagerinti hidrologinių, meteorologinių stebėjimų, prognozavimo, modeliavimo, hidrometeorologinių ir klimato paslaugų teikimo sistemą, oro kokybės stebėseną ir informacijos apie aplinką surinkimą, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę. 

  • Aplinkos apsaugos agentūra.
  • Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
  • Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.
  • Valstybinė miškų tarnyba.
  • VĮ Valstybinių miškų urėdija ir Aplinkos Ministerija.
  • Klimato kaitos valdymui, nacionalinei oro teršalų ir ŠESD apskaitos sistemai tobulinti reikalingų dokumentų parengimas ir priemonių įsigijimas.
  • Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų, prognozavimo, modeliavimo, hidrometeorologinių ir klimato paslaugų teikimo, informacijos koordinavimo ir informavimo pajėgumų stiprinimas.
  • Aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas.
  • Miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo, apsaugos kontrolės ir priešgaisrinės apsaugos techninių pajėgumų atnaujinimas ir tobulinimas.
  • Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės techninių pajėgumų stiprinimas.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšos.

Kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

Finansavimo kryptys tvirtinamos kiekvienais metais Aplinkos ministro įsakymu.

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/aplinkos-monitoringo-ir-kontroles-stiprinimas

Kontaktai:

Saulius Vasiliauskas
 
Giedrė Šulijienė