Aplinkos oro kokybės gerinimas

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) mažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis siekiant užtikrinti, kad jų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių.

Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto ir Panevėžio miesto savivaldybių administracijos.

  • Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planų parengimas.
  • Gatvių (įskaitant gatvių paviršinių nuotekų surinkimo šulinių ir šulinėlių) priežiūros (įskaitant gatvių laistymą) ir valymo technologijų (įrenginių) (įskaitant transporto priemones) įsigijimas.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS