Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energetinį efektyvumą

Skatinti centrinės valdžios neefektyvius pastatus atnaujinti (modernizuoti)

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – centrinės valdžios institucijų viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdantys subjektai:

  • Biudžetinės įstaigos.
  • Valstybės įmonė Turto bankas.
  • Viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė (arba kai valstybė turi ne mažiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime) ir kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai nesuteikia teisės imti paskolų. Į šią pareiškėjų kategoriją nepatenka viešosios įstaigos, kurios turi teisę imti paskolas, tačiau kurioms kredito įstaigos ar finansų įmonės nesuteikė arba nesuteiktų paskolų dėl jų finansinės būklės, patikimumo arba kitų priežasčių, taip pat viešosios įstaigos, kurios neturi teisės imti paskolų vien tik dėl to, kad tokia nuostata yra įtraukta į jų įstatus.

Pagal priemonę „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą“ finansuojamas ir pagal Aprašą įgyvendinamas vieno pastato arba tarpusavyje susijusių pastatų grupės, nurodytos energijos vartojimo audito ataskaitoje, atnaujinimo projektas, kuriuo pasiekiama ne žemesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė.

Kompensavimo būdas ir intensyvumas:

Grąžinamoji subsidija – projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

Negrąžinama projekto finansavimo dalis – projektui skiriamų finansavimo lėšų dalis, apskaičiuojama iš bendro projekto biudžeto atėmus projektui skiriamas finansavimo lėšas, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

Modernizavimo fondo lėšos. Skirta 40 mln. eurų.

Visas priemones galite pamatyti informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia:  paraiškų statistika

Kontaktai

 Tel. 8 614 99 699