Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas bei anglies dioksido išmetimus į atmosferą daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus.

Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos).

Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

  1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.
  2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas.
  3. Savivaldybės vykdomoji institucija.
  4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

Su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, kurios ar jų dalis apmokamos arba kompensuojamos teisės aktuose nustatyta tvarka:

  • Projekto administravimo išlaidos.
  • Projekto ar jo dalies parengimo išlaidos.
  • Statybos techninės priežiūros išlaidos.
  • Programos priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės.
[table id=6 /]

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) kitos teisėtai gautos lėšos.

Visas priemones galite pamatyti informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://modernizuok.apva.lt/paslaugos/konsultacijos/duk/213

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia (spauskite norėdami parsisiųsti)

Kontaktai

Informacijos centras 

8 614 99 699