Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Skatinti elektromobilių įsigijimą taip mažinant taršą transporto sektoriuje.

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti. Jei fizinis asmuo įsigytą elektromobilį naudos ar planuoja naudoti ūkinei/komercinei veiklai, tuomet paraišką turi teikti kvietimui skirtam juridiniams asmenims.

  • Grynųjų M1 klasės naujų elektromobilių įsigijimas.
  • Grynųjų M1 klasės naudotų (iki 4 metų) elektromobilių įsigijimas.
  • už įsigytą naudotą elektromobilį 2500 Eurų
  • už įsigytą naują elektromobilį 5000 Eurų

Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.
Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.
Naujas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pirmosios registracijos Lietuvoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.
Naudotas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos metų (registracijos liudijime nurodytas B kodas), o tais atvejais, kai pirmosios registracijos metai nenurodyti, nuo modelio metų (registracijos liudijimje B.2 kodas), iki pirmosios registracijos Lietuvoje metų (registracijos liudijime B.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 4 (ketveri) metai. Visais atvejais pirmosios registracijos Lietuvoje jos valdytojo vardu data (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. kovo 23 d.

Modernizavimo fondas.

Pažiūrėkite šios priemonės kvietimus

DUK:

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai:

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai:

Tel. 8 614 99 699