Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas

                   

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra vykdo projektą pagal kurį viešasis sektorius gali gauti kompensacijas už įsigytą naują ir (arba) netaršią (grynųjų elektromobilių ir vandeniliu varomų M1 ir N1 klasės automobilių) transporto priemonę.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“

Projekto tikslas – siekiant mažinti transporto sukeliamą aplinkos ir oro taršą skatinti netaršių transporto priemonių (grynųjų elektromobilių ir vandeniliu varomų M1 ir N1 klasės automobilių) įsigijimą viešajame sektoriuje.

Projekto tikslinė grupė – viešieji juridiniai asmenys (valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų valstybės ir savivaldybių juridinių asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai), nevykdantys ūkinės veiklos, ir viešąsias paslaugas teikiantys subjektai).

Planuojama, kad bus įsigyta 2725 naujų ir 9525 naudotų netaršių transporto priemonių. Naudotiems automobiliams įsigyti planuojama išmokėti 23 812 500,00 eurų, o naujiems 13 625 000,00 eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad jungtinio projekto remiamos veiklos ir rezultatas – įsigytos ir Lietuvoje registruotos visai netaršios lengvojo transporto priemonės, jungtinis projektas tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Projekto vertė – 38 mln. Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – nuo 2023 m. rugpjūčio 7 d. iki 2026 m. balandžio 30 d.

Pagrindiniai projektą reglamentuojantys teisės aktai:

Projekto finansavimo sąlygų aprašas (žiūrėti priedus):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43816c70dfdb11ec8d9390588bf2de65/asr

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad/asr

Elektromobilių ir vandeniliu varomų lengvųjų transporto priemonių įsigijimo fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas 2023 m. vasario 15 d.:

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/2023- 02/5b420498a4347baa9bfd23a92ddbc272e3e16cae3a0e973e32333277db8acdc2.pdf

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.