Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas

 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 – Padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 – Sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3 – Padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 – Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 –  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės (savivaldybių paskirti viešieji ir (ar) regioniniai vandens tiekėjai, turintys vandens tiekėjo licencijas).
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 –  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės (savivaldybių paskirti viešieji ir (ar) regioniniai vandens tiekėjai, turintys vandens tiekėjo licencijas).
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3 –  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
 • Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4 –  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės (savivaldybių paskirti viešieji ir (ar) regioniniai vandens tiekėjai, turintys vandens tiekėjo licencijas).

Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1:

 • – geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (įskaitant kapitalinį remontą) ir (ar) nauja statyba;
 • – geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
 • – nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija (įskaitant kapitalinį remontą) ir (ar) nauja statyba;
 • – nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba.

 

Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2:

 • –  nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba. 

 

Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3:

 • – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo planų rengimas;
 • – investicijų į vandentvarkos sektorių plano rengimas.

 

Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4:

 • –  nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (arba) nauja statyba. 

Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1:

 • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų).

 

Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2:

 • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų).

 

Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3:

 • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4:

 • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų).

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai?query=V-013&ff=1&elig_result=0&benefit_result=0

Kontaktai:

Mindaugas Gustas

Tel. 8 678 83 690
El. paštas mindaugas.gustas@skelbimai.apva.lt

Dalia Papievienė

Tel. 8 645 71 776
El. paštas dalia.papieviene@skelbimai.apva.lt