Aplinkos taršos gamybinėmis nuotekomis mažinimas

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšomis finansuojami aplinkos apsaugos investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

Juridiniai asmenys.

Gamybinių nuotekų tvarkymas.

Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/vandens-telkiniu-bukles-gerinimas

Kontaktai:

Antonas Misevičius

Tel. 8 645 71 389
El. paštas antonas.misevicius@skelbimai.apva.lt

Egidijus Petraitis

Tel. 8 659 76 105
El. paštas  egidijus.petraitis@skelbimai.apva.lt

Viktorija Cimbalistaitė

Tel. 8 667 62 181

 El. paštas viktorija.cimbalistaite@skelbimai.apva.lt