Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas

Miestuose per 20 000 gyventojų sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.

Savivaldybės kontroliuojama įmonė – paviršinių nuotekų tvarkytojas.

  • Miestų paviršinių nuotekų tinklų ir kitos infrastruktūros, įskaitant infrastruktūrą, skirtą užtvindymo rizikos mažinimui, rekonstrukcija ir/ar nauja statyba.
  • Miestų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija (įskaitant kadastrinius matavimus, duomenų skaitmenizavimą ir teisinę registraciją).

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis sudaro 85 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai?query=R-007&ff=1&elig_result=0&benefit_result=0

Kontaktai:

Mindaugas Gustas

Tel. 8 678 83 690
El. paštas mindaugas.gustas@skelbimai.apva.lt

Dalia Papievienė

Tel. 8 645 71 776
El. paštas dalia.papieviene@skelbimai.apva.lt