Vandens išteklių valdymas ir apsauga

Priemonės tikslas – gerinti integruotą vandens išteklių (Baltijos jūros, kitų paviršinių vandens telkinių ir požeminio vandens) valdymą, parengiant ar atnaujinant vandens išteklių apsaugos ir valdymo dokumentus, stiprinant stebėsenos, vertinimo, taršos kontrolės ir likvidavimo sistemos pajėgumus, įgyvendinant Baltijos jūros aplinkai ir biologinei įvairovei apsaugoti reikalingas priemones (įskaitant reabilitacijos centro įrengimą).

 • Aplinkos apsaugos agentūra.
 • Lietuvos geologijos tarnyba.
 • Lietuvos jūrų muziejus.
 • Lietuvos kariuomenė.
 • Aplinkos ministerija.

Galimi  partneriai yra Žemės ūkio ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

 • Įrangos ir priemonių, reikalingų jūriniams ir vidaus vandenų būklės tyrimams atlikti, įsigijimas.
 • Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimai ir vertinimai.
 • Taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo sistemos tobulinimas.
 • Priemonių, reikalingų Baltijos jūros biologinei įvairovei išsaugoti, įgyvendinimas.
 • Vandens telkinių būklės valdymo ir apsaugos nuo neigiamo poveikio dokumentų rengimas.
 • Požeminio vandens būklės monitoringo sistemos stiprinimas.
 • Individualių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija.

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/vandens-istekliu-valdymas-ir-apsauga

Kontaktai:

Saulius Vasiliauskas

Tel. 8 678 83 841
El. paštas saulius.vasiliauskas@skelbimai.apva.lt

Giedrė Šulijienė

Tel. 8 602 84 254
El. paštas giedre.sulijiene@skelbimai.apva.lt