Vandens telkinių būklės gerinimas

Siekiant pagerinti Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę, įgyvendinti vandens telkinių būklės gerinimo priemones.

 • Savivaldybių administracijos.
 • Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 • Aplinkos apsaugos agentūra.
 • Regioninių parkų direkcijos. 

Galimi partneriai yra Aplinkos apsaugos agentūra, Žuvininkystės tarnyba ir savivaldybių administracijos.

 • Žuvų pralaidų įrengimas arba rekonstravimas.
 • Migracijos kliūčių pašalinimas įskaitant upės vagos sutvarkymą.
 • Įžuvinimas plėšriosiomis ir fitoplanktonu mintančiomis žuvimis.
 • Susmulkėjusių karpinių žuvų išgaudymas.
 • Perteklinės makrofitų biomasės šalinimas.
 • Ežere susikaupusių nuosėdų šalinimas.
 • Ežero tvarkymas surišant ežero vandenyje ar dugno nuosėdose esantį perteklinį fosforą į stabilius cheminius junginius.
 • Vandens pralaidų rekonstravimas.
 • Upių vagų renatūralizavimas arba kitų hidrologinio režimo natūralizavimo priemonių taikymas.
 • Vandens išsiliejimo galimybių Nemuno žemupio slėnyje didinimas siekiant nusėdinti biogenines medžiagas ir sumažinti jų patekimą į Kuršių marias ir Baltijos jūrą.

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/vandens-telkiniu-bukles-gerinimas

Kontaktai:

Saulius Vasiliauskas

Tel. 8 678 83 841
El. paštas saulius.vasiliauskas@skelbimai.apva.lt

Giedrė Šulijienė

Tel. 8 602 84 254
El. paštas giedre.sulijiene@skelbimai.apva.lt