Projektas Nr. 05.4.1.-APVA-V-017-01-0008 „Atsakingo ir tausojančio aplinką visuomenės elgesio skatinimas“

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-26 – 2023-10-01.

Projekto tikslas: dėl klimato kaitos žmonijos gerovei, ekosistemoms ir ekonomikoms kils didžiulė grėsmė, jeigu artimiausiu metu nesiimsime veiksmų, galinčių ją sušvelninti. Todėl visa žmonija turėtų stengtis gyventi kuo mažiau kenkiant aplinkai. Aplinkos problemų sprendimą lemia ne vien tobuli įstatymai bei ekonominės priemonės – svarbus yra ir palankus visuomenės požiūris bei atitinkamos vertybinės nuostatos, informuotumas ir aktyvus dalyvavimas. Taip pat svarbu ir žmogaus sąmoningumas, mąstymas, jo atsakingas požiūris į gamtą. Aplinkosauginį sąmoningumą lemia motyvacija domėtis įvairiais aplinkos aspektais, sukaupti žinių apie tai ir įgyti gebėjimų realiai prisidėti prie jos išsaugojimo asmeniškai, profesinėje veikloje ar savo bendruomenėje.

 

Bendras projekto tikslas yra įgyvendinti projekto veiklas taip, kad gerai informuotų apie aplinką šalies gyventojų dalis 2023 m. siektų 65 proc.

 

Projekto uždaviniai – didinti gyventojų informuotumą apie aplinkos taršos ir pažeidimų prevenciją kuriant ir transliuojant TV laidas ir vaizdo reportažus; skatinti aplinką tausojantį visuomenės elgesį, organizuojant socialines integruotas komunikacijos kampanijas oro taršos, atsakingo vartojimo ir vandens telkinių būklės gerinimo srityse, kiekvienoje iš jų sujungiant į visumą komunikacijos priemones ir formas, kas daro įtaką tikslinės auditorijos pažiūroms ar nuomonei; skatinti neformalų aplinkosauginį moksleivių švietimą stiprinant įvairių aplinkosauginių būrelių veiklą bei organizuojant konkursus, žaidimus moksleiviams ir jų savanoriavimą; skatinti tausojantį aplinką visuomenės elgesį akcijų, renginių ir kitų praktinių aplinkosauginių iniciatyvų metu.

 

 

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“ ir finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.