LIFE projektas „ENV SIP rengimas“

Nr.LIFE-21-TAE-LT-PrepWaterSIP

LIFE techninės pagalbos projektas „ENV SIP parengimas“ skirtas parengti ir pateikti koncepciją ir pilną pasiūlymą LIFE paprogramės „Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė“ kvietimui 2022 (prioritetas Vanduo). Projektas užtikrins SIP projekto atitiktį LIFE programos reikalavimams. PrepWaterSIP prisideda prie bendro LIFE programos ir Europos Sąjungos aplinkos politikos tikslo – apsaugoti, atkurti ir gerinti vandens aplinkos kokybę bei kovoti su gėlo vandens ir jūrų ekosistemų degradacija. Pagrindinis nacionalinis strateginis dokumentas šiam tikslui pasiekti yra Nacionalinis vandenų srities 2022–2027 metų planas, įgyvendinantis visus Lietuvos upių baseinų valdymo planus pagal Vandens pagrindų direktyvos VII priedą ir Lietuvos jūrų strategiją pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą. Projektas subūrė atsakingų institucijų specialistus, kurie išdėstys pagrindinius naujojo SIP projekto tikslus ir spragas, parengs jo įgyvendinimo veiksmus, uždavinius ir darbų paketus, įtrauks atitinkamas suinteresuotas šalis.  

PROJEKTO TRUKMĖ: 

15 mėnesių (2022.06.01 – 2023.08.31)

Kiti projekto partneriai – Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos politikos centras.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.