Projektas „Informavimas apie veiksmų programą“

Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

Projekto tikslas: užtikrinti efektyvų visuomenės grupių informavimą apie veiksmų programos teikiamas galimybes gauti ES finansavimą, reikalavimus, įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę.

Projekto veiklų trukmė: 2016 m. rugpjūtis – 2023 m. gruodis.

Viešinimo projektas bendrai finansuojamas ir Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšų.

Prioritetinė komunikacijos kryptis: Tvari Lietuva

Komunikacijos tema: aplinkosauginė kultūra ir sąmoningumas.

Komunikacijos tikslas:

 1. Informuoti gyventojus apie ES lėšomis siekiamus pokyčius aplinkos srityje 2014–2020 m.
 2. Skatinti asmeninę gyventojų iniciatyvą prisidėti prie aplinkos problemų sprendimų finansuojamų ES lėšomis (pagrindinis tikslas).
 3. Skatinti gyventojus naudoti aplinkosaugos ES projektų rezultatus.

 

Siekiamas pokytis:

Elgesio pokyčiai:

 • Gyventojai linkę prisidėti prie 2014–2020 m. ES lėšomis siekiamų pokyčių aplinkos srityje; (1-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai aktyviai rodo iniciatyvą prisidėdami prie aplinkos tausojimo ir puoselėjimo; (2-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai atsakingai naudoja gamtos išteklius (vandenį, energiją ir kt.); (2-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai domisi aplinkosauginėmis technologijomis ir apsilanko ES fondų lėšomis finansuojamuose objektuose; (3-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai rūšiuoja atliekas; (3-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai nešiukšlina gamtoje, saugomose teritorijose (lankausi gamtoje be taršos–būk išmanus gamtoje); (3-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai drąsiai geria vandenį iš čiaupo; (3-as komunikacijos tikslas)

 

Nuostatų pokyčiai:

 • Gyventojai žino apie 2014–2020 m. ES lėšomis siekiamus pokyčius aplinkos srityje; (1-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai supranta atsakingą elgesį gamtoje kaip kultūringo žmogaus vertybę; (2-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai suvokia, jog jų neatsakingas elgesys – ne smulkmena, nes – tai turi įtakos ateities kartoms; (2-as komunikacijos tikslas)
 • Aš suvokiu, jog aš esu atsakingas už aplinką, kurioje gyvenu; (2-as komunikacijos tikslas)
 • Gyventojai asmeniškai pajutę ES fondų investicijų naudą aplinkosaugos srityje; (3-as komunikacijos tikslas)