Projektas „LIFE techninė pagalba“

Pagrindinis tikslas:

Teikti metodinę pagalbą potencialiems LIFE programos pareiškėjams, kad Lietuva sėkmingiau dalyvautų LIFE programoje.

LIFE techninės pagalbos projektas papildys projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14 CAP/LT/000008, kurį nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. vykdė Agentūra kartu su Aplinkos ministerija pagal LIFE programos Gebėjimų ugdymo projektų kvietimą ir sudarytą projekto sutartį Nr. PS-2016-2, kuri buvo pasirašyta 2015 m. gruodžio 23 d. tarp Aplinkos ministerijos (koordinuojančioji paramos gavėja) ir Europos Sąjungos, atstovaujamos Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (angl. EASME). Agentūra buvo projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ (toliau – LIFE LT) asocijuotoji paramos gavėja.

Projekto uždaviniai:

  • Skleisti informaciją apie LIFE programą tarp potencialių pareiškėjų.
  • Mokyti ir konsultuoti pareiškėjus.
  • Rinkti, kaupti, sisteminti informaciją apie LIFE Bendrojo finansavimo projektus.

Projektas „LIFE techninės pagalba“ vyksta nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Planuojama, kad šis projektas bus pratęstas iki 2024-12-31 d.