LIFE GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS LIETUVOJE

Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Aplinkos ministerija įgyvendino LIFE programos finansuojamą projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ (2016 m. balandžio mėn. – 2021 m. kovo mėn.). Projektas turėjo du pagrindinius tikslus:

  • ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames;
  • geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus bei užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami.

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius Ignotas Šalavėjus pabrėžė, kad „tai buvo pirmasis ir labai sėkmingas projektas davęs postūmį Agentūrai toliau plėtoti tokią veiklą ir vietoj administruojančios institucijos dažniau būti projekto vykdytoju“. Agentūros direktoriaus pavaduotojas Dainius Kazlaukas papildė, kad „LIFE programa – alternatyvus finansavimo šaltinis, leidžiantis rutulioti ateities idėjas“.

Projekto dėka LIFE nacionalinė informacinė diena tapo profesionaliu renginiu, pritraukusiu ne tik aplinkosaugininkus ir savivaldybes, bet ir į aplinką orientuotą verslą bei konsultantus, taip pat įkvepiančius kviestinius pranešėjus iš kitų šalių. LIFE mugėje, skirtoje LIFE programos 25-osioms metinėms, dalyvavo aplinkos ministras ir Europos Komisijos atstovas. Ji suteikė galimybę visiems įgyvendintiems ir vykdomiems LIFE projektams prisistatyti ir skatinti pasinaudoti rezultatais bei būsima partneryste.

Projekto grupė dalyvavo regioninėse konferencijose, inicijavo vietinius seminarus ir apskritojo stalo diskusijas verslo įmonėms, kuriose buvo pristatytos LIFE programos galimybės aplinkosaugos technologijoms ir artimiausi rinkai projektai bei aptarti galimi aplinkos problemų sprendimai. Projekto komanda kartu su Aplinkos ministerija organizavo tarpdisciplinines konferencijas ir seminarus apie klimato politiką, tvarų mobilumą, oro taršos valdymą žemės ūkyje. LIFE programa užėmė didelę renginių dalį ir paskatino diskusijas apie projektų idėjas naujiems LIFE projektams sektoriuose bei aplinkos ir klimato prioritetų integravimą. Bendri renginiai su kitomis nacionalinėmis ir ES finansavimo programomis pritraukė naujus pretendentus į LIFE programą iš smulkių ir vidutinių įmonių bei pramonės įmonių bei palengvino finansavimo priemonių bendradarbiavimą ir papildomumą.

Paraiškų rašymo ir internetiniuose seminaruose buvo tobulinamos Lietuvos pareiškėjų žinios ir įgūdžiai apie aplinkosaugines problemas, veiksmų ir biudžeto planavimą, partnerystę, rodiklius ir rezultatus, reikalavimus ir lūkesčius kiekvienai koncepcijos ar išsamių paraiškų formai, vertinimo kriterijus. Projekto darbuotojai per 5 metus el. paštu, telefonu, akis į akį ir vaizdo susitikimus konsultavo 392 potencialius LIFE pareiškėjus. Projekte buvo surengta 17 išorinių ekspertų techninių konsultacijų, kurios tiesiogiai prisidėjo prie LIFE pasiūlymų kokybės, nes išorės ekspertai galėjo paaiškinti LIFE gairių reikalavimus remdamiesi kiekvieno pareiškėjo pavyzdžiu.

Projektas padidino LIFE programos žinomumą. Projekto surengtuose mokymuose dalyvavo 2725 žmonės. Projekto tinklalapį www.lifeprojektai.lt aplankė 139 907 lankytojai. „Facebook“ paskyroje „lifeprojektai“, kuri turi 973 „Facebook“ gerbėjus, buvo paskelbtos 636 naujienos, žinutes skaito maždaug 235 lankytojai per savaitę. Apie LIFE programą, jos prioritetus, kvietimus, rezultatus ir projekto renginius buvo paskelbta 30 pranešimų spaudai ir 12 straipsnių spaudai. Vaizdo įrašą apie LIFE programą Lietuvoje pamatė 358 970 žiūrovų „YouTube“ ir „Facebook“.

2020 m. pabaigoje projektas „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ išleido brošiūrą „LIFE projektai Lietuvoje“, kurioje pirmą kartą viename leidinyje supažindino su 21 Lietuvos LIFE projekto rezultatais bei pačios europinės programos naudą Lietuvai. Pagrindinė leidinio mintis ta, kad LIFE programa skatina ieškoti opių aplinkos problemų ir pasiūlyti galimus sprendimus. Projektas „Ciconia Ciconia“ atkreipė dėmesį, kad baltųjų gandrų lizdai sugadina stogų dangas ar elektros tinklus ir pasiūlė sprendimą – įrengti platformas siekiant apsaugoti elektros tiekimo įmonių ir gyventojų turtą. Projekto „LIFE Birds on Electrogrid“ metu buvo siekiama sumažinti laukinių paukščių žūčių dėl elektros oro linijų skaičių. Išaiškinus problematiškiausias vietas, buvo pritaikytos apsaugos priemonės. Projektas „Meldinė nendrinukė“ siekdamas išsaugoti nykstančią rūšį meldines nendrinukes sėkmingai perkėlė iš Baltarusijos į Lietuvą ir šiuo metu jau galima džiaugtis didžiausia kada nors nustatyta šių giesmininkų populiacija Žuvinto biosferos rezervate.

Projekto metu sukurtoje LIFE projektų duomenų bazėje http://db.lifeprojektai.lt pateikiama informacija apie daugiau nei 5000 LIFE projektų Europoje ir Lietuvos LIFE projektų rezultatai, taip leidžiant ieškoti projekto ir jo paramos gavėjo pagal temines sritis, šalis ir metus. Interaktyvus LIFE gidas http://gidas.lifeprojektai.lt kaupia rekomendacinę medžiagą apie projekto idėją, temą, rodiklius, biudžetą ir koncepcijas ir pateikia ją lengvai naudojamu klausimų ir atsakymų formatu bei savęs vertinimo priemone pareiškėjams.

Lietuvos LIFE paraiškų skaičius padidėjo nuo 6 per metus (2010–2012 m. ataskaitinių metų vidurkis) iki 10 (2016–2020 m. vidurkis). Patvirtintų LIFE projektų skaičius padidėjo nuo 1 per metus iki 1,5 (2016–2019 m. vidurkis) ir tikimasi, kad jis padidės paskelbus 2020 metų kvietimo rezultatus. Žemesnį sėkmės lygį pagal 2018 ir 2019 m. kvietimus iš dalies įtakojo sumažėjęs nacionalinis bendrasis finansavimas, kuris buvo išspręstas ilgalaikiu nacionalinio biudžeto asignavimų planavimu.

6 LIFE projektai patvirtinti 2016-2019 m. su koordinuojančiu paramos gavėju iš Lietuvos pritraukė 34 mln. eurų aplinkosauginių investicijų ir 31% viršija ankstesnius 21 LIFE programos metus. LIFE projektų įvairovę papildė projektai naujuose sektoriuose – vandens ir žiedinės ekonomikos, naujas integruotas projektas. Koordinuojančių paramos gavėjų gretas papildė privati įmonė kaip projektų koordinatorė.