[subpages]

Modernizavimo fondas

Modernizavimo fondas – tai Europos Sąjungos programa, skirta sparčiau pasiekti klimato kaitos tikslus, finansuojant energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros projektus.

Tai pagrindinė Europos žaliojo kurso investicijų plano dalis. Finansuojamos investicijos leis šalims narėms sparčiau tapti pirmąja neutralaus poveikio klimatui ekonomika ir visuomene.

Investicijos skiriamos energijos sistemų modernizavimui ir perėjimui prie efektyvesnio energijos naudojimo. Modernizavimo fondo lėšomis gali naudotis dešimt  ES valstybių narių: Lietuva, Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija.

Ne mažiau kaip 70 proc. Lietuvai skirtų Modernizavimo fondo lėšų turi būti naudojama finansuoti prioritetinėms investicijoms:

  • Atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamyba ir vartojimas;
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimas.
  • Energijos kaupimas ir energetikos tinklų (centralizuoto šilumos tiekimo, elektros perdavimo tinklų) modernizavimas.
  • Nuo iškastinio kuro priklausomų regionų pertvarka (darbuotojų perkvalifikavimas, įgūdžių tobulinimas, verslo kūrimas).
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimas transporto, pastatų, žemės ūkio ir atliekų sektoriuose.

Visos investicijos, kurios gali pretenduoti į Modernizavimo fondą, tačiau nepatenka į prioritetinių sričių ribas, laikomos „neprioritetinėmis investicijomis“. Neprioritetinės investavimo sritys gali būti finansuojamos tik patvirtinus 90 proc. Lietuvai skirtų lėšų, kurios skirtos prioritetinių investavimo sričių finansavimui. Modernizavimo fondas negali finansuoti investicijų, susijusių su kietuoju iškastiniu kuru.

Investicijoms Lietuvoje skirta 2,57 proc. visų Modernizavimo fondo lėšų, kurios turės būti investuotos iki 2030 m. pabaigos. Valstybių narių, tame tarpe ir Lietuvos siūlomų investicijų krypčių paraiškas vertina Europos investicijų bankas ir Europos Komisijos investicijų komitetas.

Investicijų patvirtinimo tvarka

Už Modernizavimo fondo veiklą yra atsakingos pagalbą gaunančios valstybės narės, kurios glaudžiai bendradarbiauja su Europos investicijų banku, fondui įsteigtu Investicijų komitetu ir Europos Komisija.