Mokesčiai

📌 Už sąskaitų Sąjungos registre tvarkymą ir Sąjungos registro duomenų teikimą išrašytos sąskaitos faktūros teikiamos per informacinę sistemą „E. sąskaita“.

 

📌 Uždarius sąskaitą / išregistravus tikrintoją, sąskaitos turėtojui / tikrintojui išrašoma kreditinė sąskaita faktūra dėl metinio mokesčio už sąskaitos tvarkymą grąžinimo (už likusius einamųjų kalendorinių metų mėnesius).