Patvirtinimas apie sąskaitos duomenis

KASMETINIS INFORMACIJOS APIE SĄSKAITĄ IR ĮGALIOTUOSIUS ATSTOVAS PATVIRTINIMAS

 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/1122 22 straipsnio 1 dalis įpareigoja visus sąskaitų turėtojus patvirtinti, jog informacija apie jiems priklausančias sąskaitas ir deleguotus įgaliotuosius atstovus yra nepasenusi, išsami, nesuklastota ir teisinga.

Ši reglamento nuostata yra taikoma visiems Lietuvos jurisdikcijai priklausančiose Sąjungos registro ir Kioto protokolo registro dalyse veikiantiems sąskaitų, prasidedančių kodais „EU-100-“, „LT-121-“ ir „EU-0-“, turėtojams.

Tuo atveju, kai sąskaitos turėtojui priklauso daugiau nei viena sąskaita, visoms joms išvardinti patartina naudoti vieną ir tą pačią formą.

Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, norėdami pateikti patvirtinimą dėl informacijos aktualumo ir atnaujinimo, turi teikti užpildytą pavyzdinę formą.

📌 Šis patvirtinimas privalo būti pateiktas kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d.

Patvirtinimas dėl sąskaitų, atidarytų po X metų spalio 1 d.,  turi būti pateiktas sekančiais kalendoriniais metais.

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

 

📌 Dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai elektroniniu paštu apva@skelbimai.apva.lt. Tik neturint techninių galimybių pateikti dokumentus šiuo būdu, dokumentai gali būti pateikiami Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje arba siunčiami registruotu paštu.