Sandoriai ir jų vykdymas

Iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvienas veiklos vykdytojo, eksploatuojančio stacionarius įrenginius, sąskaitos turėtojas ir kiekvienas orlaivių naudotojo, eksploatuojančio orlaivius, sąskaitos turėtojas, privalo atsisakyti tokio išmetamųjų ŠESD kiekio, kokie buvo jų faktiniai tų metų ŠESD išmetimai – 1 ATL už 1 toną CO2 ekvivalento.

📌 Atsisakomas ATL arba AATL kiekis turi būti ne mažesnis už nepriklausomo vertintojo patvirtintą išmetamųjų teršalų kiekį.

Esant veiklos vykdytojo ar orlaivių naudotojo atsisakytam pertekliniam ar nepakankamam ATL kiekiui, į tai bus atsižvelgta skaičiuojant atitikties vertę sekančio atsiskaitymo metu, pvz. jei 2021 metais atsisakoma 80 ATL turint patvirtintą 2020 m. emisijų kiekį 100 CO2 (t), už nepadengtą 20 CO2 (t) kiekį privaloma bus atsisakyti ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 30 d. kartu padengiant ir 2021 metų išmestų teršalų kiekį.

 

ATL SANDORIO ĮVYKDYMO EIGA

 

1️⃣ Sandoriui atlikti įgaliotasis asmuo, turintis „iniciatoriaus“ arba „iniciatoriaus/ tikrintojo“ teises, visų pirma turi prisijungti prie Lietuvos jurisdikcijai priklausančios Sąjungos registro sistemos dalies.

2️⃣ Kairėje svetainės lango pusėje esančiame meniu pasirinkti „Sąskaitos“ -> paspausti ant ekrano lange matomo reikiamos įmonės sąskaitos Nr. „EU-…“ -> užeiti į kortelę pavadinimu „ATL ir vienetai“ -> paspausti „Siūlyti sandorį“ pasirenkant norimą atlikti sandorio rūšį.

3️⃣ Įgaliotasis atstovas, įsitikinęs, jog sąskaitos balanse turimas taršos vienetų kiekis yra pakankamas, sekančiu žingsniu turėtų paspausti „Siūlyti sandorį“ -> pasirinkti sandorio rūšį „ATL atsisakymas“.

4️⃣ Sandorio inicijavimo momentu, Sąjungos registro sistemoje bus matomas bendras patvirtintas X metų ŠESD kiekis ir reikalingas atsisakymui ATL skaičius. Dinaminė atitikties vertė parodys, ar buvo atsisakytas užtektinas ATL kiekis, jei per mažas – koks yra trūkstamas ATL atsisakymui skaičius.

5️⃣ Įvedus ir pateikus tvirtinti norimą atsisakyti ATL skaičių, Sąjungos registro sistema nurodys įgaliotajam atstovui atlikti patvirtinimą arba su turimu „EU Login“ slaptažodžiu + SMS kontroliniu kodu arba mobiliosios programėles pagalba.

6️⃣Pagal numatytuosius nustatymus, ATL atsisakymo sandoriui užbaigti reikalingas antrojo įgaliotojo atstovo parašas. Vadinasi, įgaliotasis atstovas, turintis „tvirtintojo“ arba „iniciatoriaus/ tvirtintojo“ teises, privalės prisijungti prie Sąjungos registro ir patvirtinti sukurtą užduotį.

 

📌Jei sąskaitos turėtojo prašymu 4 akių principo taikymas buvo anksčiau panaikintas, šis sandoris įvykdomas be antrojo įgaliotojo atstovo („tvirtintojo“ arba „iniciatoriaus/ tvirtintojo“ teisėmis) patvirtinimo.

 

Esant įvykdytam sandoriui atitinkamos sąskaitos dinamine atitikties būklė parodys, ar buvo atsisakytas privalomas (užtektinas) ATL kiekis. Išsamią informaciją apie dinaminę atitikties būseną galima sužinoti paspaudus ant sąskaitos Nr. „EU-…“ arba sąskaitos turimo balanso ir pasirinkus kortelę pavadinimu „Atitiktis“ (angl. k. „Compliance“).

 

Informaciją apie atitiktį ir atitikties simbolių reikšmę ŽrES ATLPS atitiktis 2021-2030 

 

EKONOMINIŲ BAUDŲ SKYRIMAS

 

📌 Už ATL atsisakymo neįvykdymą iki balandžio 30 d. yra numatyta 100 Eur ekonominė bauda, skiriama atitinkamai už kiekvieną į atmosferą išmestą CO2 toną ar COekvivalentą. Ši bauda nepanaikina privalomumo grąžinti ATL pareigos.