Naujienos

2024-01-16 Pervesti 2021-2023 metams skirti nemokami ATL

Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-3 pakeistu Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašu, pervedė 1 386 902 ATL.

Nemokami ATL išduoti šiems veiklos vykdytojams:

Įrenginio ID

Veiklos vykdytojas

2021 metams skirti ATL

2022 metams skirti ATL

2023 metams skirti ATL

1

AB „Akmenės cementas“

  

85 223

18

AB „Achema“

19 901

 

1 277 776

27

AB „Klaipėdos nafta“

  

1 543

57

UAB „Utenos šilumos tinklai“

 

1 411

206

97

VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“

  

842

2023-09-11 Registre aktyvuotos sandorių ribos

 Informuojame, kad įsigaliojus  Registro reglamento (ES) 2019/1122 pakeitimui, nuo š. m. rugsėjo 10 d. Registre buvo aktyvuotos sandorių ribos. Siekiant padidinti didelės vertės sandorių saugumą, nustatyta 2 mln. apyvartinių taršos leidimų riba, kurią viršijus sandoriai gali būti vykdomi tik su į patikimų sąskaitų sąrašą įtrauktomis sąskaitomis. Pakeitimas labiausiai aktualus prekybos sąskaitoms.

Atkreipiame dėmesį, kad viršutinė sandorių riba bus taikoma ir Šveicarijos apyvartiniams taršos leidimams, tačiau netaikoma išmetamųjų teršalų mažinimo vienetams (angl. ERU) bei patvirtintiems išmetamųjų teršalų mažinimo vienetams (angl. CER). 

2023-07-28 Pervesti 2022-2023 metams skirti nemokami ATL

Informuojame, kad liepos 26 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra pervedė nemokamus apyvartinius taršos leidimus (ATL) veiklos vykdytojų įrenginiams, kuriems, atsižvelgus į jų veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius 2022-2023 m., Europos Komisija perskaičiavo nemokamai skiriamų ATL kiekius. Gavus laikinojo administratoriaus pritarimą, liepos 27 d. buvo atliktas atskiras ATL pervedimas AB „Lifosa”.

Nemokamų ATL pervedimas atliktas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. D1-223, kuriuo pakeistas ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašas. 

Įrenginio ID

Veiklos vykdytojas

2022 metams skirti ATL

2023 metams skirti ATL

7

AB „Palemono keramikos gamykla“

 

2 549

13

AB „Panevėžio stiklas

 

107

16

AB „Grigeo“

 

132

20

AB „Nordic Sugar Kėdainiai“

 

20 968

23

AB „Lifosa“

 

120 954

30

UAB „Lietuvos cukraus fabrikas“

370

 

38

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

 

475

64

AB „Panevėžio energija“

 

442

69

AB „Kauno energija“

 

5 271

71

AB „Kauno energija“

 

3 230

73

AB „Kauno energija“

 

283

81

UAB „Litesko“

 

593

91

AB „Klaipėdos energija“

 

729

92

AB „Klaipėdos energija“

 

1 694

102

AB „Panevėžio energija“

 

169

103

UAB “IKEA Industry Lietuva”

 

5 877

106

AB „Panevėžio energija“

 

1 235

115

UAB „Visagino energija“

 

680

205529

AB „Roquette Amilina“

 

217

206910

AB „Amber Grid“

 

685

206978

UAB „Hoegh LNG Klaipėda“

 

1 739

Iš viso

370

168 029

 

2023-05-05 Įmonės atsiskaitė už 2022 m. išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį

Informuojame, kad ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantys veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai deklaravo 2022 m. išmetamųjų ŠESD kiekio duomenis Sąjungos registre ir atsisakė atitinkamo kiekio apyvartinių taršos leidimų. Detalią informaciją galite rasti čia.

2023-03-29

Informuojame, kad š. m. kovo 22 d., gavus laikinojo administratoriaus pritarimą,  AB „Lifosa“ buvo pervesti likusieji 2022 metams skirti nemokami apyvartiniai taršos leidimai (26 062 ATL).

Taip pat š. m. kovo 29 d. nemokami ATL išduoti dar dviem įmonėms. AB „Achema“ (pervesti 2022 metams skirti 1 846 778 ATL) ir UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ (2021 metams – 21 815 ATL; 2022 m. – 21 335 ATL; 2023 m. – 20 855 ATL).

Nemokamų ATL išdavimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“ aktualia redakcija.

2023-03-08 išduoti 2021-2022 metams skirti nemokami ATL

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. D1-58 pakeistą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašą, Aplinkos projektų valdymo agentūra pervedė nemokamus apyvartinius taršos leidimus šiems veiklos vykdytojų įrenginiams:

Įrenginio ID

Veiklos vykdytojas

2021 m. skirti ATL

2022 m. skirti ATL

45

AB „Ignitis gamyba“

33

89

UAB „Kaišiadorių šiluma“

326

213220

AB „Klaipėdos mediena“

36 933

36 120

 

 

36933

36 479

2023-02-28 įmonėms pervesti 2023 metams skirti nemokami apyvartiniai taršos leidimai

Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, pervedė įmonėms nemokamus apyvartinius taršos leidimus (ATL) už 2023 metus.

Bendras pervestų nemokamų ATL kiekis – 2 513 360, jie paskirstyti 54 įrenginiams.

Paskirstymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-54 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“, išskyrus įrenginius, kuriems Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos vertinimu 2022 m. buvo nustatytas ženklus (≥ 15%) veiklos lygio sumažėjimas, taip pat įrenginius, nepateikusius veiklos lygio duomenų ataskaitos už 2022 m.

2022-12-12 Aplinkos projektų valdymo agentūra, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. D1-332  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, pervedė

2022 metams skirtus nemokamus ATL, patvirtintus įvertinus veiklos lygio pokyčius.

iš viso pervesti 102 438 nemokami ATL šiems veiklos vykdytojų įrenginiams:

[table id=7 /]

2022-04-30  Š. m. balandžio 30 d. buvo paskutinė diena, iki kurios ES ATL prekybos sistemoje dalyvaujantys veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai privalėjo teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaityti už praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, deklaruojant išmestų teršalų duomenis už 2021 m. ir atsisakant atitinkamo kiekio ATL.

Informuojame, kad prievolės laiku atsiskaityti už taršą šiemet neįvykdė: UAB “Švenčionėlių keramika”, UAB “Matuizų plytinė” ir BUAB “Geoterma”.

Detalią  duomenų suvestinę galite rasti  čia

2022-04-29 Aplinkos projektų valdymo agentūra pervedė 2021-2022 metams skirtus nemokamus apyvartinius taršos leidimus įmonėms UAB „Lietuvos cukraus fabrikas“ (20 710 ATL) ir UAB „Idex Paneriškių“ (31 939 ATL).

Nemokamų ATL kiekiai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-116 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Bendras išduotų ATL kiekis – 52 649.

2022-03-01 įmonėms pervesti 2022 metams skirti nemokami apyvartiniai taršos leidimai

Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, 53 stacionariems įrenginiams pervedė nemokamus apyvartinius taršos leidimus (ATL), skirtus 2022 metams. Bendras išduotų ATL kiekis – 2 558 095.

Visgi, vertinant pagal Aplinkos ministro pasirašytą įsakymą, ne visiems sąraše nurodytiems įrenginiams buvo pervestas įsakymu patvirtintas 2022 m. nemokamų ATL kiekis. Įrenginiams, kuriems Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos vertinimu 2021 metais buvo nustatytas ženklus (≥ 15%) veiklos lygio sumažėjimas, ATL paskirstymas galės būti atliktas tik po Europos Komisijos priimto sprendimo dėl ATL kiekio pakeitimo.

2022-02-03 Pervesti 2021 metams skirti nemokami apyvartiniai taršos leidimai

Informuojame, kad šiandien 64 stacionariems įrenginiams buvo pervesti nemokami apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2021 metams.
Bendras paskirstytų apyvartinių taršos leidimų kiekis – 4 466 962.

Nemokamų ATL kiekiai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo“ .

2022-02-01 Pradedama skirstyti nemokamus apyvartinius taršos leidimus įmonėms

Šalies įmonėms, dalyvaujančioms ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, artimiausiu metu bus paskirstyti nemokami ATL 2021-2025 m. laikotarpiui. Juos gaus 64 įmonės.

Didžiausias leidimų skaičius atiteks tokiems pramonės gigantams kaip „Achema“, „Orlen Lietuva“ ir „Akmenės cementas“, kitoms stambioms įmonėms, šilumos tinklams, elektrinėms ir katilinėms.

Pagal pirmadienį aplinkos ministro Simono Gentvilo pasirašytą įsakymą, Aplinkos projektų valdymo agentūra nemokamus ATL už praėjusius metus paskirstys visiems į sąrašą įtrauktiems įrenginiams jau šiomis dienomis. Už 2022 m. jie bus paskirstyti pagal nusistovėjusią tvarką, iki vasario 28 d.

Su planuojamais paskirstyti nemokamų ATL kiekiais, įmonių ir įrenginių sąrašu galite susipažinti  čia

Pasiūlytas kvotas patvirtino Europos Komisija.

Nemokami ATL paskirstyti pagal naujausius duomenis, kuriuos įmonės pateikė Aplinkos apsaugos agentūrai 2021 m., įvertinus jų paraiškas ir veiklos apimtis.

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos  įmonių. Joms skirtų nemokamų ATL paskirstymo lentelę galima rasti Aplinkos ministerijos tinklapio rubrikos „Klimato kaita“ porubrikėje „ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai“.

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD išmetimui reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD išmetančių įrenginių.

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. Nustatyta, kad nuo 2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui mažėjančio nemokamų ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, mažinančias į atmosferą išmetamą ŠESD kiekį.

AM inf. 

2021-12-28 Europos Komisija patvirtino nemokamus apyvartinius taršos leidimus 65 įrenginiams

Šalies įmonėms, dalyvaujančioms ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, paskirstyti nemokami ATL 2021-2025 m. laikotarpiui. Iš viso Europos Komisija patvirtino nemokamų ATL kiekius 65 įrenginiams.

Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Europos Komisijos sprendimą, išsiuntė derinti Aplinkos ministro įsakymo projektą kitoms ministerijoms ir visuomenei. Priėmus šį įsakymą, bus pradedamas nemokamų ATL paskirstymas visiems sąraše esantiems įrenginiams. Su sąrašu galite susipažinti čia.

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos įmonių. Joms skirtų nemokamų ATL paskirstymo lentelę galima rasti Aplinkos ministerijos tinklapio rubrikos „Klimato kaita“ porubrikėje „ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai“.

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD išmetimui reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD išmetančių įrenginių.

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. Nustatyta, kad nuo 2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui mažėjančio nemokamų ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, mažinančias į atmosferą išmetamą ŠESD kiekį.

AM inf. 

 

2021-12-06 Svarbu visiems Sąjungos ŠESD registro naudotojams

Startuoja nauja „EU Login“ mobilioji programėlė!

Nuo 2022 m. sausio 7 d. prisijungti prie Sąjungos registro ir tvirtinti sandorius bus galima tik naudojantis mobiliąja programėle „EU Login“, o dabartinis sąskaitų turėtojų tapatybės patvirtinimo būdas (SMS žinute gautu kodu) nebus prieinamas. Nauja tvarka siekiama užtikrinti saugesnį ir patikimesnį „EU Login“ naudotojų identifikavimą.

Norėdami ir toliau naudotis suteikta prieiga prie Sąjungos registro sistemos visi – sąskaitų įgaliotieji asmenys ir tikrintojai – savo mobiliuosiuose telefonuose privalomai turės įdiegti „EU Login“ programėlę ir užregistruoti savo mobilųjį įrenginį Sąjungos registre, vadovaujantis šiuo PRISIJUNGIMO VADOVU.

Siekiant išvengti galimų techninių nesklandumų, rekomenduojame nedelsti ir pradėti naudotis
„EU Login“ programėle per š. m. gruodžio mėnesį.

Esant papildomiems klausimams, arba nepavykus prisijungti prie Sąjungos registro naudojantis „EU Login“ programėle, prašome kreiptis į Sąjungos registro nacionalinį administratorių.

 

2021-08-30 Nemokami apyvartiniai taršos leidimai įmonėms bus paskirstyti po peržiūros

Per artimiausius mėnesius, tikėtina, spalį, šalies įmonėms, dalyvaujančioms ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje, bus paskirstyti nemokami ATL 2021-2025 m. laikotarpiui. Juos planuojama paskirstyti 66 įmonėms.

Šiuo metu Aplinkos apsaugos agentūra vertina šių įmonių pateiktus naujausius duomenis, pagal kuriuos bus peržiūrėtas preliminarus nemokamų ATL paskirstymas. Pasiūlytas kvotas turės patvirtinti Europos Komisija. Nuo jos sprendimo datos priklausys, kada Lietuvoje bus paskirstyti nemokami ATL.

Pirminis nemokamų ATL paskirstymas yra koreguojamas, nes jis buvo atliktas pagal įmonių paraiškas, pateiktas iki 2019 m. birželio 30 d., o nuo to laiko galėjo pasikeisti jų veiklos apimtys.

ES ATL prekybos sistemoje 2013-2020 m. dalyvavo arti 90 Lietuvos  įmonių. Joms skirtų nemokamų ATL paskirstymo lentelę galima rasti Aplinkos ministerijos tinklapio rubrikos „Klimato kaita“ porubrikėje „ES ATL prekybos sistema ir JTBKKK lankstieji mechanizmai“.

Prekyba taršos leidimais – pagrindinė ES klimato kaitos politikos priemonė ŠESD išmetimui reguliuoti. Šios prekybos sistema veikia visose ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine. Ji šiuo metu apima daugiau nei 11 tūkst. ŠESD išmetančių įrenginių.

Kiekvienam įrenginiui išduodamų ATL skaičius kasmet tolygiai mažėja. Nustatyta, kad nuo 2030 m. nemokamai skiriamų ATL apskritai turi nebelikti. Dėl palaipsniui mažėjančio nemokamų ATL kiekio veiklos vykdytojai turi investuoti į technologijas, mažinančias į atmosferą išmetamą ŠESD kiekį.

AM inf. 

2021-05-13 Š. m. balandžio 30 d. buvo paskutinė diena, iki kurios ES ATL prekybos sistemoje dalyvaujantys veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai privalėjo teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaityti už praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, deklaruojant išmestų teršalų duomenis už 2020 m. ir atsisakant atitinkamo kiekio ATL.

Informuojame, kad prievolės laiku atsiskaityti už taršą šiemet neįvykdė: AB „Naujasis Kalcitas“, BUAB „Švenčionėlių keramika“, BUAB „Rokų keramika“ ir BUAB „Geoterma“.

Detalią  duomenų suvestinę galite rasti čia.

2020-10-27 Informuojame apie 2020 m. spalio 14 d. priimtą Europos Komisijos sprendimą atlikti pakeitimus Nacionalinėje paskirstymo lentelėje, nustatant žemiau išvardintiems įrenginiams šiuos ATL kiekius:

    ATL kiekis 
Įrenginio kodas
Sąjungos registre

Veiklos vykdytojas2017 m.2018 m.2019 m.2020 m.
2AB „Naujasis kalcitas“  00
6UAB „Rokų keramika“   0
32UAB „Idavang“   0
35UAB „Matuizų plytinė“   1118
36UAB „Jonavos šilumos tinklai“   0
45AB „Ignitis gamyba“0000
55AB „Klaipėdos energija“   0
63AB „Panevėžio energija“   6006
66AB „Panevėžio energija“   1007
68UAB „Geoterma“ 000
79UAB „Litesko“   377
83UAB „Palangos šilumos tinklai“   4861
91AB „Klaipėdos energija“   4736
92AB „Klaipėdos energija“   0
97VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“   1144
102AB „Panevėžio energija“   0
114UAB „Pramonės energija“  00

Atsižvelgdama į patvirtintus ATL kiekius, Aplinkos projektų valdymo agentūra š. m. spalio 27 d. pervedė nurodytiems veiklos vykdytojams jiems priklausančius nemokamus ATL už 2020 metus (iš viso pervesta 19 249 ATL).

 

2020-04-23 Š. m. balandžio 8 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį 2019 metams.

Šiuo tikslu Aplinkos projektų valdymo agentūra viso pervedė 94432 nemokamus apyvartinius taršos leidimus elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiams:

 

2020-03-04 Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė UAB Idex Paneriškių 49 854 nemokamus apyvartinius taršos leidimus, skirtus 2018-2020 metams.

 

2020-02-28 Aplinkos projektų valdymo agentūra, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunktį, pervedė 63 stacionariems įrenginiams nemokamus apyvartinius taršos leidimus, skirtus 2020 metams.

Bendras paskirstytų apyvartinių taršos leidimų kiekis – 4 561 796.

2019-08-27 Rugpjūčio 9 d. Europos Komisija priėmė sprendimą – sumažinti kai kuriems veiklos vykdytojams 2014 m. kovo 20 d. Aplinkos ministro ir Ūkio ministro įsakymu Nr. D1-295/4-175 patvirtintame Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąraše numatytų paskirstyti nemokamų ATL kiekius 2019 m. ir 2020 m.

Atsižvelgdama į naujai patvirtintus sumažintus taršos vienetų kiekius, Aplinkos projektų valdymo agentūra atliko paskirstymą žemiau išvardintiems įrenginiams, pervesdama ATL, skirtus 2019 metams:

Įrenginio
ID
Įrenginio
pavadinimas
Įrenginio
valdytojas
Numatytas paskirstyti
ATL kiekis
2019 m.
Numatytas paskirstyti
ATL kiekis
2020 m.
32KatilinėUAB „Idavang“218172
36Jonavos RKAB „Jonavos šilumos tinklai“26422090
55ElektrinėAB „Klaipėdos energija“68605434
73Garliavos katilinėAB „Kauno energija“00
83Palangos RKUAB „Palangos šilumos tinklai“15361215
88Kauno elektrinėUAB „Kauno termofikacijos elektrinė“00
108KatilinėAB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3”12095
115Šiluminė katilinėSĮ „Visagino energija“15 45412 225
81Luokės katilinėUAB „Litesko“19591549
91Klaipėdos RKAB „Klaipėdos energija“119729471
92Lypkių RKAB „Klaipėdos energija“34222707

Taip pat iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo buvo paskirstyti UAB „NEO Group“ skirti nemokami ATL 2018 m. ir 2019 m.:

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojasPaskirstytas ATL kiekis
2018 m.
Paskirstytas ATL kiekis
2019 m.
105KatilinėUAB „NEO Group“951412387

 

2019-06-19 Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 23 172 nemokamus apyvartinius taršos leidimus, skirtus 2017-2019 metams.

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojasPaskirstytas ATL kiekis
44Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)AB „Vilniaus šilumos tinklai“22 805
48Ateities rajoninė katilinė Nr. 8 (RK-8)AB „Vilniaus šilumos tinklai“367

 

2019-05-16  Š. m. balandžio 30 d., antradienis, buvo paskutinė diena, iki kada kiekvienas stacionarų įrenginį eksploatuojantis veiklos vykdytojas ir orlaivių naudotojas, vykdantis veiklą pagal Lietuvos Respublikos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, privalėjo teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaityti už praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, tuo tikslu užregistruodamas nepriklausomo vertintojo patvirtintą į atmosferą išmesto anglies dioksido ar jo ekvivalento kiekį ir atsisakydamas analogiško apyvartinių taršos leidimų skaičiaus.

Aplinkos projektų valdymo agentūra, kaip ir kasmet, išanalizavusi Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro dalyje turimus duomenis, teikia viešai prieinamą suvestinę informaciją apie įmonės įvykdytus atsiskaitymus. Prievolės laiku, t. y. iki balandžio 30 d., atsiskaityti už taršą šiemet neįvykdė šios įmonės: UAB „Švenčionėlių keramika“, UAB „Geoterma“ ir UAB „Small Planet Airlines“.

Detalesnė informacija yra prieinama čia.

 

2019-04-25 Š. m. balandžio 9 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį 2018 metams.

Šiuo tikslu Aplinkos projektų valdymo agentūra viso pervedė 158922 nemokamus apyvartinius taršos leidimus elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiams:

 

2019-03-01 Aplinkos projektų valdymo agentūra, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunktį, pervedė 67 stacionariems įrenginiams, kuriems yra taikoma Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL), skirtus 2019 metams.

Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 4758374.

Iš jų 246263 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo šiems naujiems stacionariems įrenginiams:

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojas
1Katilinė, cemento klinkerio gamybos krosnysAB „Akmenės cementas“
12Stiklo lydymo krosnisUAB „Kauno stiklas“
16KatilinėAB „Grigeo“
18Katilinė, amoniako paleidimo katilinės Nr.1 ir Nr. 2AB „Achema“
206978Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo laivasUAB „Hoegh LNG Klaipėda“
206274Biokuro katilinėUAB „Lignoterma“
205529Katilinės ir džiovyklosAB „Roquette Amilina“
209078JėgainėUAB „Fortum Klaipėda“
210042Kietu kuro katilinėUAB „Danpower Baltic Biruliškių“

2018-05-02 Š. m. balandžio 30 d., pirmadienis, buvo paskutinė diena, iki kada kiekvienas veiklos vykdytojo, eksploatuojančio stacionarius įrenginius, ir orlaivių naudotojo sąskaitos turėtojas privalėjo deklaravęs praėjusių metų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio duomenis Lietuvai priklausančioje Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro dalyje atsisakyti tokio kiekio apyvartinių taršos leidimų, kuris atitiktų per praėjusius kalendorinius metus faktiškai į atmosferą išmestą ir nepriklausomo vertintojo patikrintą ir patvirtintą anglies dioksido ekvivalento kiekį.

Aplinkos projektų valdymo agentūra, įvertinusi visų veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų pateiktus duomenis, praneša, jog AB „Dvarčionių keramika“, neįvykdė laiku jiems teisės aktų tvarka nustatytos prievolės iki balandžio 30 d. atsiskaityti už praėjusių metų taršą.

2018-04-26 Š. m. balandžio 12 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį 2017 metams.

Šiuo tikslu Aplinkos projektų valdymo agentūra viso pervedė 200379 nemokamų apyvartinių taršos leidimų šiems elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiams:

Elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiai
Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojas
44Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)AB „Vilniaus šilumos tinklai“
50Šiaulių pietinė katilinėUAB „Šiaulių energija“
57Utenos rajoninė katilinėUAB „Utenos šilumos tinklai“
85Marijampolės rajoninė katilinėUAB „Litesko“
86Alytaus rajoninė katilinėUAB „Litesko“
87Lietuvos elektrinėAB „Lietuvos energijos gamyba“

2018-04-23 Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ 16693 nemokamus apyvartinius taršos leidimus, skirtus 2017 ir 2018 metams.

2018-04-04 Informuojame, jog veiklos vykdytojui – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – buvo paskirstyti 351939 nemokami apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 ir 2018 metams.

2018-0228 Šiandien Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunktį, pervedė 79 stacionariems įrenginiams ir vienam orlaivių naudotojui, kuriems yra taikoma Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL), skirtus 2018 metams.

Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 5218821.

Iš jų 332969 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo šiems naujiems stacionariems įrenginiams:

Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojas
1Katilinė, cemento klinkerio gamybos krosnysAB „Akmenės cementas“
12Stiklo lydymo krosnisUAB „Kauno stiklas“
16KatilinėAB  „Grigeo Grigiškės“*
18Katilinė, amoniako paleidimo katilinės Nr.1 ir Nr.2AB „Achema“
206978Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo laivasUAB „Hoegh LNG Klaipėda“*
206274Biokuro katilinėUAB „Lignoterma“
205529Katilinės ir džiovyklosAB „Amilina“
209078JėgainėUAB „Fortum Klaipėda“

*papildomai šiam veiklos vykdytojui ATL buvo pervesti už 2016 m. ir 2017 m.

2018-02-15 Aktuali informacija įmonėms: kam ir kodėl reikia turėti LEI kodą?

Bankų klientai (juridiniai asmenys) nuo 2017 m. lapkričio 1 d., sudarydami ne biržos išvestinių finansinių priemonių (IFP) sandorius, privalo turėti galiojantį LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodą. Jo neturint nebus galimybės pateikti IFP sandorių informacijos centralizuotoms duomenų saugykloms, kad būtų matomas realus sudaromų šių sudėtingų finansinių sandorių kiekis ir įvertinama jų rizika. Tokiu būdu siekiama padidinti finansų rinkų stabilumą, mokantis iš 2007 m. krizės klaidų. Tai nustatyta EMIR (European Market Infrastructure Regulation) reglamente.

Taip pat LEI kodo būtinybė EEE rinkose sudaromiems sandoriams įsigalioja kartu su MiFID II (Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų) ir MiFIR (Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu (ES) Nr. 600/2014). Nuo 2018 m. sausio 3 d. klientai (juridiniai asmenys), nepateikę bankui informacijos apie turimą LEI kodą, negalės nei pirkti, nei parduoti ar kitaip keisti nuosavybės teisių į turimas finansines priemones: akcijas, obligacijas ir kitas, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kitose prekybos vietose.

Atitinkamas paslaugas teikiantys finansų tarpininkai (bankai), prieš sudarydami sandorį, tikrins, ar juridinis asmuo turi galiojantį LEI kodą.

Kas yra LEI?

Juridinio asmens identifikatorius (LEI) – tai 20 simbolių (raidžių ir skaičių) kodas, kuriuo žymima svarbiausia identifikuojamoji informacija, leidžianti tiksliai atpažinti pasaulio finansų rinkose dalyvaujančias įmones. LEI kodo reikalavimus nustato priežiūros institucijos pasaulio mastu.

Siekiant užtikrinti tinkamą sandorio šalių identifikavimą, šis kodas naudojamas pateikiant duomenis centralizuotoms sandorių duomenų saugykloms (pagal EMIR) ir pranešant apie sandorius  finansų priežiūros institucijoms (pagal MiFID II ir MiFIR). Nesvarbu su keliomis skirtingomis sandorių šalimis juridinis asmuo sudarys sandorius – centralizuotoje sistemoje priežiūros institucijos gali tinkamai įvertinti kiekvieno juridinio asmens prisiimtą bendrą riziką išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Dabartinė situacija Lietuvoje

Pagal šiuo metu galiojančius EMIR reikalavimus, Lietuvoje veikiantys bankai ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorius sudaro tik su klientais (juridiniais asmenimis), kurie turi galiojančius LEI kodus (arba jeigu juridinis asmuo neturi LEI kodo, tik su klientais, turinčiais kitą identifikuojantį kodą pagal 9362 ISO standartą), ir gali padėti klientams jį gauti.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad atsakomybė už tinkamo statuso LEI kodo turėjimą tenka klientui (juridiniam asmeniui). Finansų tarpininkai (bankai) negali ir neturi pareigos užtikrinti, kad klientų LEI kodai atitiktų atitinkamuose ES reikalavimuose numatytas būsenas, t. y. dėl laiku nepratęsto LEI numerio atsakomybė tenka klientams.

Kur gauti kodą?

LEI kodus išduoda Pasaulinio juridinio asmens identifikatoriaus fondo (angl. Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF) akredituoti subjektai. Jų sąrašą nesunku rasti GLEIF interneto puslapyje. Visa informacija ir reikalingi dokumentai sutvarkomi internetu. Šis kodas turi vienkartinį pradinį mokestį ir metinį palaikymo mokestį.

LEI kodą išduodančių organizacijų Lietuvoje šiuo metu nėra.

Daugiau informacijos:

Informacija apie juridinio asmens identifikatorių.

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA).

Šaltinis Lietuvos bankų asociacija: http://www.lba.lt/lt/asociacijos-naujienos/2017/aktuali-informacija-imonems-kam-ir-kodel-reikia-tureti-lei-koda-

2018-01-31 Informuojame, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ valdomiems stacionariems įrenginiams – Naujosios Vilnios rajoninei katilinei Nr. 2 (RK-2),  Ateities rajoninei katilinei Nr. 8 (RK-8), Rajoninei katilinei Nr. 7 (RK-7) – buvo pervesti 2017 metams skirti nemokami apyvartiniai taršos leidimai.2017-05-30  Informuojame, kad š. m. balandžio 27 d. Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo Lietuvos elektros energijos gamybos įrenginiams 2016 metams, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas iš viso pervedė 237230 nemokamų apyvartinių taršos leidimų šiems įrenginiams:

Elektros energijos gamybos sektoriaus įrenginiai:
Įrenginio IDĮrenginio pavadinimasĮrenginio valdytojas
44Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)UAB „Vilniaus energija“
50Šiaulių pietinė katilinėUAB „Šiaulių energija“
57Utenos rajoninė katilinėUAB „Utenos šilumos tinklai“
85Marijampolės rajoninė katilinėUAB „Litesko“
86Alytaus rajoninė katilinėUAB „Litesko“
87Lietuvos elektrinėAB „Lietuvos energijos gamyba“

Informacija apie priimtą sprendimą pateikta Europos Komisijos Klimato kaitos generalinio direktorato tinklalapyje adresu: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/electricity/docs/process_overview_10c_2016_en.pdf

2017-04-28  Informuojame, jog veiklos vykdytojui – UAB „Palangos šilumos tinklai“ – buvo paskirstyti 8857 nemokami apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 metams.

2017-04-07 Informuojame, jog orlaivių naudotojui – UAB „Small Planet Airlines“ – buvo paskirstyti 12753 nemokami aviacijos apyvartiniai taršos leidimai, skirti 2017 metams.

2017-02-28 Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 papunktį, 78 įrenginiams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, buvo paskirstyti nemokami apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL), skirti 2017 metams.

Bendras iš viso paskirstytų ATL kiekis – 5294968.

Iš jų 207328 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams.

2016-11-04 Sąjungos ŠESD registro naudotojų dėmesiui, nuo š.m. lapkričio 3 d. iš esmės pasikeitė prisijungimo/ užsiregistravimo Sąjungos ŠESD registre tvarka. Anksčiau naudota Europos Komisijos tapatybės atpažinimo svetainė (ECAS) pakeista naująja „EU Login“ svetaine, pasižyminčia tuo, jog:

  • „ECAS“ pavadinimas pakeistas į „EU Login“;
  • naujas svetainės dizainas ir patogus funkcionalumas;
  • prisijungti galima TIK elektroniniu pašto adresu;
  • panaikintas puslapis „Kokia jūsų organizacija?“;
  • Sąjungos ŠESD registro vartotojams išlieka įprasta prisijungimo tvarka (mobilusis telefonas + sms žinutė).

Visą pagalbinę informaciją su naudojimosi instrukcijomis rasite šiuo adresu: https://skelbimai.apva.lt/nacionalines-investicijos/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-registras/pagalba-sajungos-sesd-registro-naudotojams/

2016-04-26 Informuojame, jog po Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktos ataskaitos Europos Komisijai apie 2015 m. atliktas investicijas į elektros energijos gamybos infrastruktūros tobulinimą ir švarias technologijas įvertinimo ir priimto sprendimo, išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) šiems Lietuvos elektros energijos gamintojams: AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, ir UAB „Vilniaus energija“.

Bendras paskirstytų ATL kiekis – 269475.

2016-04-21 Informuojame, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, iš naujiems stacionariems įrenginiams skirto Bendrijos rezervo paskirstė UAB „Kauno stiklas“ 1 854 nemokamus apyvartinius taršos leidimus (toliau – ATL) už 2014 m., UAB „Akmenės cementas“ – 52 461 ATL ir 137 249 ATL atitinkamai už 2015 m. ir 2016 m.

2016-02-23 Siekdama gauti nemokamų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) 2016 m. sausio 13 d. UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ pateikė LR aplinkos ministerijai paraišką nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams gauti iš Bendrijos naujųjų įrenginių rezervo. Atsižvelgdamas į Europos Komisijos sprendimą dėl nemokamų ATL suteikimo minėtajam veiklos vykdytojui, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas paskirstė ATL už 2014, 2015 ir 2016 m. Preliminarus UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ apskaičiuotas nemokamų ATL skaičius 2013 – 2020 m. yra:

2013 – 2020 m. skiriamas ATL kiekis
20132014201520162017201820192020
06032475714163835891303302494919761

 

2016-02-15 Informuojame, jog įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo 2.1 ir 37 punktus, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems 86 įrenginiams ir vienam orlaivio naudotojui buvo paskirstyti apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2016 m.

Bendras paskirstytų ATL kiekis – 5822288.

Iš jų 133522 ATL pervesti iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams.

2015-09-04 Siekiant užtikrinti Sąjungos ŠESD registre atliekamų sandorių bei turimų duomenų saugumą ir ateityje išvengti galimų internetinių įsilaužimų ar informacijos nutekinimo, planuojama, jog š.m. spalio 15 d. bus atnaujinta Sąjungos ŠESD registro informacinė sistema. Tarp atnaujinimų bus perėjimas prie saugos protokolo TLS 1.2 versijos. Tai reiškia, jog vartotojai, kurių naršyklės palaiko tik senesnes versijas (TLS 1.0, TLS 1.1), po minėtosios datos daugiau nebegalės prisijungti prie Sąjungos ŠESD registro.

Šios naršyklių versijos turi pagal nutylėjimą nustatytą TLS 1.2 palaikymą: Chrome, nuo 33 versijos; Firefox, nuo 34 versijos; Internet Explorer, nuo 11 versijos; Safari, nuo 7 versijos.

TLS 1.2 gali palaikyti ir senesnės aukščiau išvardintų naršyklių versijos, taip pat ir kitos interneto naršyklės, tačiau būtina peržiūrėti konkrečius nustatymus Jūsų darbo vietose.

Įsitikinti, jog naudojama naršyklės versija palaiko TLS 1.2, galite paspaudę https://tlstest.tech.ec.europa.eu/ Jeigu atsidariusiame tinklalapyje matote pranešimą „TLS 1.2 Supported“ – Jūsų naršyklė sukonfigūruota tinkamai. Jeigu matote „TLS 1.2 Not Supported“ pranešimą – Jūsų naudojama naršyklė nepalaiko reikiamos TLS 1.2 versijos. Tokiu atveju iki š.m. spalio 15 d. privalo būti atlikti reikiami atnaujinimai ir konfigūravimas savarankiškai kreipiantis į Jūsų informacinių technologijų personalą.

2015-07-14 Atsižvelgiant į Lietuvos įmonės – UAB „Kauno stiklas“ eksploatuojamų gamybos įrenginių pajėgumus, iš Bendrijos rezervo buvo išduoti papildomi nemokami šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniai taršos leidimai už 2015 m.

2015-04-27 Informuojame, jog šiandien, balandžio 27 d., Lietuvos elektros energijos gamintojams, pateikusiems ataskaitas apie 2014 m. atliktas investicijas, buvo išduoti nemokami pereinamojo laikotarpio apyvartiniai taršos leidimai (toliau – ATL) už 2014 metus. Nemokami ATL buvo skirti AB „Lietuvos elektrinė“, UAB „Litesko“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir UAB „Vilniaus energija“.

Bendras paskirstytų nemokamų ATL skaičius – 297 113 ATL.

2015-02-25 Informuojame, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, vykdydamas Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus funkcijas, atlikto apyvartinių taršos leidimų paskirstymą už 2015 metus Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantiems veiklos vykdytojams.

Bendras paskirstytų ATL skaičius – 5 980 088 ATL.

2015-02-04 Informuojame, jog orlaivių naudotojui UAB „Small Planet Airlines“ buvo suteiktas nemokamai skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL), susijusių su veikla vykdoma laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., skaičius už 2013, 2014 ir 2015 metus.

2015-01-08 Informuojame, jog vykdant Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87 EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011 (OL 2013 L 122, p. 1) 53 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiksmą, susijusį su nemokamų paprastųjų apyvartinių (toliau – ATL) taršos leidimų suteikimu, UAB „Lignotermai“ buvo suteiktas atitinkamas ATL kiekis už 2013 ir 2014 metus iš Bendrijos rezervo 2013-2020 m., skirto eksploatuojamiems naujiems įrenginiams.