Vilniaus regione jau įrengtos šešios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės

Vilniaus regionas nuo šiol gali pasidžiaugti šešiomis naujomis žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėmis. Įgyvendinant projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės buvo įrengtos: Čiužiakampio (Šalčininkų r.), Šniponyse (Širvintų r.), Pabradės seniūnijos Maleikėnų kaime (Švenčionių r.), Pakryžės kaime (Vilniaus r.), Obenių g. (Elektrėnų m.), Trakų g. (Lentvaryje, Trakų r.). Žaliosios atliekos – žolė, šiaudai, lapai, smulkūs krūmai, medienos atliekos ir pan., tiek iš viešąsias erdves tvarkančių įmonių, tiek iš vietos gyventojų į šias aikšteles bus priimamos nemokamai.

 

Aikštelėse pradėjus kompostuoti žaliąsias atliekas susidarys naudinga į juodžemį panaši medžiaga – kompostas. Susidaręs kompostas bus panaudojamas regiono reikmėms. Ši natūrali trąša, praturtinta azoto, fosforo, kalio ir mikroelementų, palengvins molingų dirvų struktūrą ir pagerins oro laidumą, o smėlingose – sulaikys drėgmę, patręš nualintas dirvas.

 

„Vilniaus regione racionalus žaliųjų atliekų tvarkymo būdas pasirinktas siekiant sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį ir aplinkos taršą. Minėtas projektas yra sudėtinė Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo dalis“, – teigė UAB „VAATC“ direktorius Lukas Andronavičius.

 

Aikštelės buvo įrengtos moderniai ir yra pritaikytos atliekas apdoroti. Jose bus galima pagaminti nuo 500 iki 700 m3 komposto per metus. Aikštelės prisidės prie atliekų tvarkymo ūkio ir bendro Vilniaus regiono vystymosi. Racionalus atliekų tvarkymas spręs aplinkosaugines regiono problemas. Taip pat prisidės prie Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytos valstybinės atliekų tvarkymo užduoties bei tikslo, siekiančio sumažinti biodegraduojančių atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekį.

 

Projektas „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 10,996 mln. eurų, iš jų 9,274 mln. eurų skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, daugiau kaip 374 tūkst. eurų skiriami iš valstybės biudžeto, taip pat prie projekto įgyvendinimo daugiau kaip 1,347 mln. eurų prisideda projekto partnerės savivaldybės.

 


Bernardinai.lt inf. 

 

Kompostas (Flickr nuotr.)

Dalintis socialiniuose tinkluose