Vilniaus regiono atliekos nebeaugins kalnų regioniniame sąvartyne

Vykdant projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" 2016 m. sostinėje veiklą pradės mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, kurie tvarkys Vilniaus regiono mišrias komunalines atliekas.

 

„MBA įrenginiuose atliekos bus panaudojamos racionaliai. Bus atskiriamos antrinės žaliavos, bioskaidžios ir netinkamos apdoroti atliekos. Atskirtos bioskaidžios atliekos uždaruose reaktoriuose bus laikomos mažiausiai 14 dienų ir po išdžiovinimo iš jų bus išgaunamas kietas atgautas kuras. Planuojama, kad per metus MBA įrenginiai apdoros 250 000 tonų mišrių komunalinių atliekų, o į sąvartyną pateks tik iki 25 proc. perdirbti ar kitaip panaudoti nebetinkamų atliekų", – kalbėjo laikinai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) direktoriaus pareigas einanti Lijana Plaščinskaitė.

 

Projektas apima dvi dalis. Pirmuoju etapu visi Vilniaus regiono privačių valdų savininkai aprūpinami kompostavimo dėžėmis, kad iš bendro atliekų srauto išskirtų biologiškai skaidžias atliekas. Planuojama, kad išdalinus 51 tūkst. kompostavimo dėžių privačių valdų savininkams Vilniaus regione, bus atskirta apie 43 tūkst. tonų bioskaidžių atliekų jų susidarymo vietoje. Antrasis projekto etapas – mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statybos. Juose bus apdorojamos aštuoniose Vilniaus regiono savivaldybėse surenkamos mišrios komunalinės atliekos. Per metus iš bendro Vilniaus apskrityje surinkto komunalinių atliekų srauto MBA ištrauks apie 36 tūkst. tonų atliekų, tinkamų perdirbti.

 

Šalčininkų rajono savivaldybės ekologas Miroslav Neverkevič sako, kad sąvartynuose atliekas šalinti nėra tikslinga dėl daugelio priežasčių: „Sąvartynai užima labai daug vietos, o gyventojai dažnai skundžiasi nemaloniais iš jų sklindančiais kvapais. Bet svarbiausia, kad atliekas reikia rūšiuoti ir tai gyventojai turi daryti dar savo namuose. Tai palengvins MBA įrenginių darbą ir daugiau atliekų bus panaudojamos tikslingai."

 

VAATC Plėtros skyriaus vadovė Rasa Pajarskienė sako, kad pirmiausia reikia vengti atliekų susidarymo, o susikaupusias – rūšiuoti: „Vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva dėl atliekų hierarchijos prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, turi būti paruošiamos pakartotiniam panaudojimui, perdirbamos, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose. Turėdami šią sistemą atliekas naudosime racionaliai: dalį perdirbsime, dalį naudosime kieto atgauto kuro gavybai. Vis dėl to MBA įrenginių statybos tikrai nereiškia, kad gyventojai gali ir toliau savo komunalines atliekas versti į bendrus konteinerius, įrenginyje vyks antrinis rūšiavimas, todėl pirminis privalomas namuose."

 

Projektas „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir UAB „VAATC" lėšomis.

 

Laikraščio „Šalčios žinios" inf. 

 

www.sratc.lt nuotr. 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose