Virš 230 paraiškų iš valstybės, savivaldybės įstaigų atsinaujinantiems energijos ištekliams diegti: sustabdytas paraiškų priėmimas į rezervinį sąrašą

Informuojame, jog sustabdytas paraiškų priėmimas į rezervinį sąrašą pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“. Iš viso pagal priemonę, įskaitant pagrindinį ir rezervinį sąrašus, gauta 237 paraiškos. Bendra prašoma subsidijos suma siekia beveik 23 mln. eurų, iš kurių 58 paraiškos pateiktos į rezervinį sąrašą. Rezervinių paraiškų prašoma paramos suma siekia 7,93 mln. eurų.
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos, esančios rezerviniame sąraše, gali būti vertinamos ir sprendimas skirti finansavimą priimamas, jei pagrindiniame sąraše pateiktos paraiškos projektų vertinimui atlikti būtų atmestos, sumažėtų prašomos subsidijos dydis, pareiškėjai atsiimtų paraiškas.
Paraiškų sąrašą rasite ČIA. 
 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose