Visuomenei informuoti apie aplinką – 4 ES fondų investicijų sutartys

Šių metų gruodžio 9 d. Aplinkos projektų valdymo agentūroje (APVA) buvo pasirašytos 3 finansavimo ir administravimo sutartys pagal ES fondų investicijų 2014–2020 m.  veiksmų programos priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“.
APVA direktorius Ignotas Šalavėjus ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorius Ramūnas Grigonis pasirašė projekto „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas“ sutartį.
Projekto tikslas – plėsti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą bei informuoti visuomenę apie aplinką ir darnų vystymąsi.
Kintant muziejų vaidmeniui visuomenėje, keliami nauji reikalavimai muziejų paslaugoms. Vis didesnę svarbą įgyja šviečiamasis (edukacinis) muziejų vaidmuo. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (toliau — KTIZM) yra vienas iš 16 Lietuvoje veikiančių respublikinių muziejų, priskiriamas gamtos muziejų rūšiai. Plėtodamas muziejaus edukacinį vaidmenį, KTIZM siekia plėsti specifines, tik muziejams būdingas švietimo ir savišvietos formas bei teikiamas paslaugas, kuriomis siekiama priartinti muziejaus lankytojus prie gamtos, skleisti gamtosaugos idėjas, akcentuoti jų aktualumą.
Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas – edukaciniams užsiėmimas skirtų patalpų trūkumas, siekiant pilnai patenkinti esamą KTIZM edukacinių užsiėmimų ir paslaugų poreikį. Šiuo metu edukacinių renginių paklausa viršija muziejaus galimybes, susijusias su turimomis patalpomis ir galimybėmis organizuoti tokius renginius. Augant edukacinių užsiėmimų poreikiui, turimoje erdvėje muziejus neturi galimybės priimti visų pageidaujančių, todėl yra priverstas atsisakyti edukaciniuose užsiėmimuose norinčių apsilankyti lankytojų.
Projekto metu taip pat numatoma atlikti muziejaus filialo Ventės rago ornitologinės stoties (toliau – VROS), esančios  Ventės k., Šilutės r. sav., molo rekonstrukciją. VROS molui 2014-2015 m. buvo atlikti būtinieji remonto darbai, taip sudarant galimybę laikinai eksploatuoti statinį. Didžioji dalis VROS lankytojų naudojasi molu, kadangi tik nuo molo galima apžvelgti pusiasalį iš Kuršių marių pusės bei iš arčiau stebėti vandens paukščius. Taip pat molas naudojamas ornitologų darbinėms veikloms – kirų ir kitų vandens paukščių gaudymui bei žiedavimui. Pavasario laikotarpiu molas atlieka ledlaužio funkciją ir neleidžia erozuoti krantams. Neatlikus molo rekonstrukcijos darbų, dėl blogos statinio būklės, rūpinantis VROS darbuotojų bei lankytojų saugumu, tektų riboti bet kokį naudojimasi molu.
Projekto planuojama vertė siekia 705 250,87 eurų.
Taip pat APVA direktorius Ignotas Šalavėjus su Lietuvos geologijos tarnybos direktoriumi Jonu Satkūnu pasirašė projekto „Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija“ sutartį.
Dabartinė Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro pastato būklė yra avarinė, pastatas neatitinka muziejinių rinkinių saugojimui ir darbo sąlygoms keliamų reikalavimų dėl itin mažos konstrukcijų šiluminės varžos, signalizacijos nebuvimo, įrangos nusidėvėjimo. Pastatas nepritaikytas neįgaliesiems. Pastato viduje sienos ir lubos sutrūkinėjusios, įranga ir baldai nusidėvėję, morališkai pasenę. Pastatui reikia perplanavimo, pritaikant patalpas ekspozicijoms, supažindinančiomis su Lietuvos žemės gelmių raida, naudingosiomis iškasenomis, lankytojų patogiam aptarnavimui. Šiuo metu dalis ekspozicijos yra pastato koridoriuose. Žemės gelmių informacijos centro pastate, esančiame Taikos g. 2, Vievyje, vykdomos funkcijos ir teikiamos paslaugos būtų tęsiamos ir ateityje, netgi tuo atveju, jeigu projektas nebūtų įgyvendinamas, nors darbo ir ekspozicijų apžiūros sąlygos, ypač šaltuoju metų sezonu, yra itin prastos, nepatrauklios estetiniu, neefektyvios technnologiniu požiūriu. Investuojant ES struktūrinių fondų lėšas, numatoma atnaujinti Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro pastatą, pertvarkyti aplinką ir įrengti naujas ekspozicijas. Tokiu būdu pritraukiant daugiau lankytojų, kuriems būtų teikiama informacija apie geologinę aplinką, taip pat būtų vykdomos edukologinės programos moksleiviams ir studentams.
Projekto planuojama vertė siekia 2 026 698,46 eurų.
Tą pačią dieną buvo pasirašyta ir projekto „Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos arboretumo atnaujinimas“ sutartis. Ją taip pat pasirašė APVA direktorius Ignotas Šalavėjus su VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos miškų urėdu Kęstučiu Šakūnu.
Projektu bus siekiama atnaujinti ir pritaikyti lankymui bei visuomenės informavimui ir švietimui VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos arboretumo augalų kolekcijas ir ekspozicijas, smulkiąją infrastruktūrą ir informacinę sistemą.
Investuojant ES struktūrinių fondų lėšas į šį projektą, bus siekiama:

  1. Pašalinti nevertingus augalus ir atjauninti pasenusius, kolekcijas ir ekspozicijas papildyti naujų rūšių ir veislių augalais, ypatingą dėmesį skiriant vertingiems švietimo ir gamtosaugos požiūriais.
  2. Sutvarkyti ir atnaujinti arboretumo informacinę sistemą: etiketuoti augalus, įrengti informacinius stendus.
  3. Sutvarkyti ir atnaujinti esamus arboretumo takus ir įrengti naujus, patogius lankymui ir susipažinimui su augalais, pritaikyti juos neįgaliesiems.
  4. Lankytojų patogumui įrengti šiukšliadėžes, parko suolus, dviračių stovus, tiltelį per tvenkinį, pavėsinę.
  5. Sutvarkyti ir apsodinti augalais nenaudojamą plotą, išvalyti tvenkinį ir sutvarkyti jo pakrantes. Prijungti šį plotą prie greta esančių pušūnų ir erikinių augalų ekspozicijos bei senojo kolekcinio skyriaus, taip sukuriant vientisą 2,525 ha ploto ekspoziciją.

Be ES struktūrinių fondų finansavimo numatytų darbų nebūtų įmanoma atlikti. Juos atlikus, arboretumas galės visiškai išnaudoti savo potencialą ir atlikti gamtosauginę bei šviečiamąją funkciją, pritraukti daugiau lankytojų, didinti gyventojų informuotumą apie aplinką ir kelti jų aplinkosauginį sąmoningumą, tenkinti jų pažintinius, rekreacinius ir estetinius poreikius.
Projekto planuojama vertė siekia 134 400,00 eurų.
Šių metų gruodžio 12 d. buvo pasirašyta projekto „Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas“ sutartis. Ją taip pat pasirašė APVA direktorius Ignotas Šalavėjus ir Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorius Evaldas Razgus. Projektu bus siekiama padidinti muziejaus lankomumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę.
Muziejuje yra sukaupta daug unikalių eksponatų, tačiau esama infrastruktūra nėra patraukli turistams. Trūksta informacinių stendų, žymeklių, netenkinami jaunų šeimų su vaikais poreikiai, nėra takų arba jie labai blogos būklės, teritorija dažnai užliejama, parke trūksta atraktyvių elementų, įdomių jaunesnio amžiaus lankytojams ir pan.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti trūkstamus informacinius stendus, žymeklius, takus, vaikų žaidimo aikštelę, apžvalgos taką – tiltą, atnaujinti laiptus ir akmenines sienutes, šiukšlines, suoliukus, pėsčiųjų tiltelius, įrengti paviršinius nuotekų tinklus, drenažą, atlikti susijusius teritorijos tvarkymo darbus.
Projekto planuojama vertė siekia 868 860,00 eurų.
 
    
 
  

Dalintis socialiniuose tinkluose