Visuomenei informuoti apie aplinką – nauji ES remiami projektai

Šalies visuomenę geriau ir išsamiau informuoti apie aplinką padės du nauji šiam tikslui skirti plataus masto projektai, kuriuos įgyvendinti pradeda Aplinkos ministerija. Jie finansuojami ES paramos lėšomis pagal ES fondų investicijų veiksmų 2014–2020 m. programos priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“.

 

Projekto „Visuomenės informavimas apie aplinką“ tikslas – didinti gyventojų informuotumą šioje srityje, skatinti kiekvieną žmogų susimąstyti apie aplinkai daromą žalą ir keisti savo kasdienius vartojimo įpročius. Informacijos sklaidai bus pasitelkta nacionalinė televizija ir naujienų portalai, socialinė reklama viešojo transporto priemonių, lauko ir kino ekranuose. Be to, bus leidžiama nauja Lietuvos raudonoji knyga, kuriama elektroninė knygų biblioteka.

 

Įgyvendinant projektą „Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką ir darnų vystymąsi“, parengta informacija bus skleidžiama ją paskelbiant nacionaliniuose, regionų ir rajonų laikraščiuose, organizuojant neformalias edukacines pamokas vaikams, akcijas ir renginius darnaus vystymosi, oro taršos, klimato kaitos padarinių gyvenamojoje aplinkoje, atliekų susidarymo mažinimo ir prevencijos klausimais, praktinius seminarus vietos bendruomenėse apie darnų vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių lygybės aspektu, atliekant viešosios nuomonės tyrimą apie visuomenės informuotumą aplinkos temomis. Šis projektas išsiskiria tuo, kad daugeliu atvejų į organizuojamus viešuosius renginius bus tiesiogiai įtraukiamos tikslinės grupės.

 

2014 m. „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, Lietuvoje net 93 proc. respondentų yra svarbi aplinkos apsauga, tačiau gerai informuoti apie aplinką jaučiasi tik 61 proc.

 

Abu naujieji projektai bus įgyvendinami kūrybiškai, skatins bendruomeniškumą, socialinę atsakomybę už aplinką, užtikrins nenutrūkstamą aktualijų bei naujienų srautą ir lengvai prieinamą informaciją apie šalies ir pasaulio aplinkos realijas.

 

AM inf. 

 

arhamfoundation.org nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose