Visuomenės švietimas apie aplinką – kelias į pokyčius

Jau šį pavasarį Lietuvoje prasideda švietimo apie aplinką renginiai organizuojami LR aplinkos ministerijos iniciatyva, finansuojami Europos Sąjungos lėšomis. Per pažinimo studijas, paskaitas, susirinkimus, seminarus, kurių suplanuota virš 500 bus paliečiamos įvairios gyvenimo būdo temos.
Įvairūs tyrimai rodo, kad net 8 iš 10 Lietuvos gyventojų rūpi aplinkos apsaugos ir taršos mažinimo temos, tačiau jie abejoja ar kasdieniai jų įpročiai turėtų įtakos ir oro taršai, klimato kaitai ar kitoms aplinkosaugos problemoms. Šiuo projektu siekiama tokias abejones išsklaidyti ir paskatinti keistis.
Lietuvoje, tyrimų duomenimis, net 88 proc. tyrimo dalyvių išmeta bent dalį namų ūkyje vartojamų maisto produktų: dauguma (61 proc.) išmeta iki 5 proc., 19 proc. – 6-10 proc. maisto, didesnę dalį maisto produktų išmeta 8 proc. apklaustųjų. Viešųjų renginių, skirtų atliekų susidarymo mažinimui ir prevencijai populiarinti ir skatinti, organizavimo tikslas – atkreipti dėmesį į kasdieninio vartojimo saikingumą, akcentuojant, kad keičiant vartojimo įpročius galima taupyti gamtos išteklius ir mažinti susidarančių atliekų kiekį.
Paveikiausios priemonės iki 10 metų vaikų amžiaus grupėje yra įtraukimas į praktines aplinkos puoselėjimo ir gamtos pažinimo veiklas: interaktyvūs, “gyvi” žaidimai mokykloje ir gamtoje. Pradedama interaktyvių pamokų iniciatyva skatins pažintį gamtą, ją tausoti ir saugoti. Apie 50 tūkst. Lietuvos I-IV klasių moksleivių dalyvaus netradicinėse gamtos pažinimo pamokose “Gamtukai”. Gamtos pažinimo studija siekia sudaryti sąlygas vaikams gyvąją ir negyvąją gamtą patirti savo įprastinėje mokymosi aplinkoje – mobili studija keliaus po Lietuvos mokyklas. 1-4 pradinių klasių moksleiviams bus organizuojami 1,5 val. trukmės gamtos pažinimo renginiai, panaudojant specialiai sukurtas modernias mokymo priemones – 3D filmus apie gamtą ir jos tausojimą, gyvus mokslinius eksperimentus, specialiai projektui parengtas knygeles apie gamtą.
Taip pat buvo pradėtas gyventojų elgesio pokyčių eksperimentas ,,MISIJA:NULIS”. Jo dalyviai galės ne tik gauti vertingos informacijos apie energijos suvartojimą, bet ir pasitikrinti, kaip aplinką veikia jų namų ūkis ar automobilis. Pokyčių eksperimentas truks 60 dienų. Pirmąsias 30 dienų gyventojai fiksuos rodmenis, o likusias – sieks pagerinti rezultatus. Aplinkos apsaugos, energetikos ir kt. sričių specialistai projekto metu įvairiuose šalies miestuose daugiabučių bendruomenėms ir individualių namų gyventojams teiks vertingų patarimų, juos konsultuos.
Įvertinus, kad vyresnio amžiaus žmonėms informacijos pateikimas popieriniu formatu išlieka vis dar aktualus, projektu metu planuojama parengti ir išpublikuoti apie 400 straipsnių aktualiomis aplinkos temomis nacionaliniuose ir regioniniuose laikraščiuose.
Projektas „Visuomenės informavimas ir švietimas apie aplinką ir darnų vystymąsi“ siekia didinti gyventojų informuotumą apie aplinką ir jų aplinkosauginį sąmoningumą, keisti ir ugdyti visuomenės mąstymą ir vartojimo kultūrą.

    

nuot.http://theleadershipchannel.net/2016/12/03/the-law-of-green-thinking/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dalintis socialiniuose tinkluose