Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

Mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

 • Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos nuo 2022m. sausio 1 d., t.y.:

 • Ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;
 • Ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;
 • ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;
 • Ne daugiau kaip 2 vnt.(iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų 4.1 ir 4.2 papunkčiuose:
  • 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;
  • 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.
 • M1 klasės mažiau taršus automobilis, kurio bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km (V.7, pagal NEDC arba WLTP metodiką);
 • M1 klasės mažiau taršus automobilis varomas vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra (dyzelis netinkama kuro rūšis).
 • CO2kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams.
 • Elektrinė transporto priemonė – nauja L klasės transporto priemonė užregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, kurios galios šaltinis yra tik elektra ir bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 0 g/km.
 • Mažiau taršaus automobilio pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje – 2014 m. sausio 1 d. arba vėlesnė.
 • Įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo 2022 m. sausio 1 d.
 • Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę, įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa valdytoju.
 • Įsigyto mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės registracijos liudijime privalo būti nurodyta, bendras išmetamas automobilio CO2kiekis (V.7), pirmosios registracijos data (B) arba modelio metai (B.2), pirmosios registracijos Lietuvoje data (B.1).
 • Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 1000 Eurų

Klimato kaitos programa.

Pažiūrėkite šios priemonės kvietimus

DUK:

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai:

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika

Kontaktai:

Tel. 8 614 99 699

 

Pareiškėjas
Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.
Reikalavimai senam automobiliui

Reikalavimai naujai įsigyjamiems  metiniams viešojo transporto bilietams, elektriniam mopedui arba motociklui, elektriniam ar paprastam dviračiui, elektriniam paspirtukui/Pareiškėjui

Kompensacinė išmoka
Maksimali kompensacinės išmokos suma vienam pareiškėjui ne didesnė nei 1000 Eur. Kompensacinės išmokos suma bus apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant maksimalių išlaidų sumų kiekvienam įsigytam vienetui.
Tinkamos išlaidos
Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos, t.y. nuo 2020 m. kovo 13 d.
Maksimalios išlaidų kompensacijos sumos pagal tinkamų išlaidų kategorijas:

Teisės aktai

Prašymus  kompensacinėms išmokoms galite teikti nuo 2020 m. gegužės 15 d. per informacinę sistemą APVIS adresu apvis.apva.lt  Prašymai bus priimami kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau nei iki 2021 m. vasario 1 d. Vėliau pateikti prašymai nepriimami.
 
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) 
 
Konsultacijas APVA specialistai teikia darbo laiku:
Pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00-17.00 val.;
Penktadienį nuo 8.00-15.45 val.;
Pietų pertrauka 12.15-13.00 val.
 
KONTAKTAI INFORMACIJAI:
☎️ Ana Švaikovska 8 602 83 897