VTEK rekomendacijos kaip bendrauti su lobistais

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija, VTEK), siekdama kuo didesnės informacijos apie lobistinę veiklą sklaidos ir teikdama pagalbą atpažįstant lobistinę veiklą (teisėtą ir neteisėtą) bei sprendžiant kokių veiksmų imtis ir kaip elgtis, jeigu yra siekiama daryti įtaką, parengė etiško elgesio rekomendacijas bendraujant su lobistais ir rekomenduoja jų laikytis atliekant tarnybines pareigas.
Lobistinę veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas (toliau – LVĮ). Lobistinės veiklos reglamentu siekiama įteisinti kuo didesnį lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, kartu padėti sprendimus priimantiems asmenims, kad jie nevengtų domėtis suinteresuotųjų šalių nuomonėmis žinodami, kad lobistinę veiklą vykdantys asmenys veikia teisėtai ir už savo veiklą atsiskaito visuomenei.
LVĮ nuostatos neriboja asmenų teisės daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvaujant rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, tačiau tokią veiklą vykdantis asmuo privalo registruotis lobistu ir už tokią veiklą privalo LVĮ nustatyta tvarka atsiskaityti visuomenei. Pažymėtina, kad atskaitinga lobistinė veikla gali būti pozityvia jėga, prisidedančia prie interesų grupių atstovavimo demokratijoje stiprinimo, teisėkūros kokybės gerinimo ir net sprendimų priėmimo atskaitingumo.
Daugiau informacijos apie lobistinę veiklą vykdančius asmenis, jų lobistinės veiklos sustabdymą, nutraukimą, atnaujinimą ar pasibaigimą bei lobistinės veiklos deklaracijas galite rasti VTEK Lobistų skaidrumo registre internete adresu https://www.lobistai.lt/.
Kilus papildomiems klausimams galite kreiptis į Komisiją šiais telefonais bei el. pašto adresais: 8 684 69658, 8 646 93149, el. p. inga@vtek.lt, edita@vtek.lt.


 

Dalintis socialiniuose tinkluose