Žasliuose baigti statyti nuotekų valymo įrenginiai

Praeitą savaitę Kaišiadorių rajone baigti statyti nauji ir modernūs Žaslių nuotekų valymo įrenginiai, skirti nuotekoms valyti, tiekiamoms slėgine linija iš Žaslių gyvenvietės.

 

NVĮ teritorijoje nuotekos bus užgesinamos ir savitaka paduodamos į pastatytus 300 m3/d našumo nuotekų valymo įrenginius. Į šiuos įrenginius taip pat bus atvežamos ir Žaslių gyvenvietės gyventojų susidariusios buitinės (septinės) nuotekos. Atvežtos nuotekos bus išpilamos į valymo įrenginių teritorijoje pastatytą  atvežtinių nuotekų priėmimo šulinį ir toliau paduodamos į nuotekų biologinio valymo įrenginius.

 

Nuotekų valymui taikomi parengtinis/mechaninis ir biologinis valymo metodai. Parengtinio/mechaninio valymo įrenginius sudaro kompleksinio valymo įrenginys. Jame yra sumontuotas sietas, sulaikantis nešmenis, nešmenų ir smėlio šnekiniai konvejeriai, o apvedimo linijoje sumontuotos rankinės grotos. Biologinis valymas susideda iš dviejų biologinio valymo linijų, iš kurių kiekviena susideda iš vienos anaerobinės, denitrifikacinės, nitrifikacinės talpų ir antrinio nusodintuvo, ir vienos dumblo stabilizavimo ir sutankinimo talpos abiems linijoms. Mechaninio valymo metu atskiriamos kietos ir stambios priemaišos, smėlis, riebalai, o biologinio valymo metu – organiniai teršalai, nuotekų dumblas.

 

Projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“ įgyvendinti skirta Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama. 

 

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose