Dažniausiai užduodami klausimai

DUK

Prašymas teikiamas, kai elektromobilis užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Elektromobilių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 5 mln. eurų.

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus naudoto elektromobilio ir mažiausiai 4 metus naujo elektromobilio.

Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka (pvz. papildomas punktas pirkimo-pardavimo sutartyje).

Naujo elektromobilio kilometražas nevertinamas. Naujas elektromobilis – nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Elektromobilio pirmos registracijos Lietuvoje pareiškėjo vardu reikalavimo nėra.

Įsigytas lektromobilis turi atitikti tokius kriterijus:

• Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.

• Pareiškėjas įsigijęs elektromobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

• Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.

• Naujas elektromobilis – nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (I.1) praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

• Naudotas elektromobilis – kurio pirmosios registracijos data (B) 2016 m. balandžio 2 d. arba vėlesnė, arba modelio metai 2016 m. arba vėlesni (B.2), o pirmosios registracijos Lietuvoje data (B.1) ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti elektromobilį, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę. Pildant prašymą abu veiksmai turi būti atlikti, t.y. ir įsigytas elektromobilis ir, jei norima gauti papilomą 1000 eurų kompensaciją už sunaikintą automobilį, tai jis jau turi būti sunaikintas.

Ne, tiek senojo automobilio, kuris sunaikinamas, tiek įsigyjamo elektromobilio valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Ne, tik sunaikinus seną automobilį kompensaciją gauti galimybės nėra. Galima gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, sunaikinus seną automobilį ir įsigijus reikalavimus atitinkantį elektromobilį.

Pateikti prašymą galima įgalioti kitą asmenį, kuris gali prisijungti naudojantis el. bankininkyte. Tokiu atveju, pildant prašymą kartu pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.

Agentūra nuo prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo /neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją. Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo vardu);

2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo vardu);

3. įsigytų mažiau taršių judumo priemonių (elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio) gamintojo techninė specifikacija;

4. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.

Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra iki 1000 eurų.

Tinkamos išlaidos:

1. ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;

2. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;

3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;

4. ne daugiau kaip 2 vnt.:

4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h)

4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

 

1 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 2 (du) dviračius. Kompensacinės išmokos dydis  –  600 eurų.

2 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną)  elektrinį dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis –  800 eurų.

3 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) dviratį ir 1 (vieną) elektrinį paspirtuką. Kompensacinės išmokos dydis –  600 eurų.

4 pavyzdys: Pareiškėjas pasipildė E-piniginę dalijimosi paslaugoms už 1000 eurų. Kompensacinės išmokos dydis  –  1000 eurų.

5 pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo 1 (vieną) elektrinį dviratį ir 1 (vieną) Vilniaus miesto metinį bilietą, kurio vertė 310 eurų.  Kompensacinės išmokos dydis – 810 eurų.

Taip. Galima įsigyti kelis viešojo transporto  bilietus ar kitus bilietus, papildyti E-piniginę viešojo transporto ir pasidalijimo paslaugoms ir/arba mažiau taršių judumo priemonėms.

(Pavyzdys: galite įsigyti ne daugiau kaip du dviračius arba įsigyti viešojo transporto bilietus ir vieną elektrinį paspirtuką ir kt.)

Transporto priemonė turi būti išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

Visos licencijuotos įmonės, kurios išduoda ENTP yra tinkamos.

Eiliškumas prašymo teikimui įtakos neturi.

Pirmiausia galite įsigyti viešojo transporto bilietus, papildyti  E-piniginę viešojo transporto ir dalijimosi paslaugoms ar įsigyti mažiau taršias judumo priemones, o tada sunaikinti seną automobilį.

Tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos t.y. 2021 m. sausio 1 d. (imtinai)

Taip. Jei  techninė apžiūra galiojo 2020-03-13 arba 2021-02-02 automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Taip. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti po 2020-03-13 (2020 m. kovo 13 d. dar buvo galiojanti)  automobilis atitinka priemonės reikalavimus techninės apžiūros galiojimui.

Ne. Jei techninė apžiūra baigėsi galioti iki 2020-03-13 (2020 m. kovo 13 d. jau buvo negaliojanti) dienos, automobilis neatitinka priemonės reikalavimo dėl techninės apžiūros galiojimo datos.

Ne. Kompensacinė išmoka teikiama už įsigytas mažiau taršias judumo priemones ir pateikus apmokėjimą įrodančius dokumentus, t.y. fiskalinį kasos aparato kvitą arba banko pavedimo išrašą arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą.

Ne. Galima įsigyti ne daugiau kaip 2 (du) vnt. mažiau taršias judumo priemones.

Pavyzdys: Jei Pareiškėjas įsigijo vieną elektrinį paspirtuką ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką už dvi įsigytas priemones.

Pavyzdys: Jeigu pareiškėjas įsigijo du elektrinius paspirtukus ir vieną dviratį, galėtų gauti kompensacinę išmoką tik už dvi įsigytas priemones.

Taip. Kompensacinė išmoka teikiama už naujai įsigytas mažiau taršias judumo priemones.

Taip. Automobilis su galiojančia technine apžiūra atitinka tvarkos aprašo reikalavimus techninės apžiūros galiojimo datai.

Pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1= C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2020 m. balandžio 12 d. 2021 m. balandžio 12 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėnesių. Šis automobilis neatitinka priemonės vieno iš reikalavimo, nes 2021 m. vasario 2 d.  Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo tik nepilnus 10 mėn.

Pavyzdys: Pareiškėjas įsigijo automobilį 2020 m. sausio 2 d. 2021 m. sausio 2 d. jis išbuvo savininku/valdytoju 12 mėnesių. Šis automobilis atitinka priemonės reikalavimą, nes 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas savininku/valdytoju buvo 13 mėn.

Kompensacinė išmoka Pareiškėjui išmokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

Prašymas teikiamas, kai automobilis ar elektrinė L klasės transporto priemonė užregistruotas Pareiškėjo vardu. Kompensacinė išmoka iš anksto nerezervuojama..

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiame plane priemonei „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ skirta 4 mln. Eurų.

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 metus.

Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.am.lt pasirinkti “Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas” Apdorojimo įmonė priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Šiuo metu automobilio techninė apžiūra gali būti ir galiojanti, ir negaliojanti, svarbu ar galiojo nors vienai iš nurodytų datų (2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.)

Jei mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime nurodytos CO2 emisijos vertės nustatytos pagal NEDC ir WLTP metodikas, vertinama mažesnė reikšmė, kuri turi neviršyti 130 g/km.

Mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta CO2 emisija, kitaip negalėsite pateikti prašymo kompensacijai gauti.

Kompensaciją galima gauti įsigijus naują Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre registruojamą elektrinę L klasės transporto priemonę.

Veiksmų seka nėra svarbi, galima įsigyti mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę, o po to sunaikinti ir išregistruoti seną transporto priemonę.

Pareiškėjo vardu senas automobilis turi būti registruotas ne mažiau, kaip 12 mėn. nuo 2021 vasario 2 d., vertinama automobilio registracijos liudijime esanti informacija (C.1=C.2).

Tiek senojo automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės L klasės transporto priemonės valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Tik sunaikinus seną automobilį kompensaciją gauti galimybės nėra. 1000 eurų kompensaciją galima gauti sunaikinus seną automobilį ir įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę L klasės transporto priemonę.

Teikiant prašymą reikia nurodyti išregistruoto automobilio VIN numerį ir įsigytos transporto priemonės VIN numerį. Dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejį, kai paraišką teikia įgaliotas atstovas.

Pateikiamas notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį pateikti prašymą.

Turėtumėte nurodyti šilumos siurblio vardinę galią (Prated), vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais (pagal kuriuos, kiekvienas šilumos siurblys parduodamas ES šalyse turi atitikti numatytus ženklinimo reikalavimus. Ženklinimo reikalavimai galiai ir naudingo veiksmo koeficientui pateikiami Reglamento 2 lentelėje).

Turėtumėte nurodyti šilumos siurblio naudingumo koeficientą (COP)  esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytą prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) (kW), vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais (pagal kuriuos, kiekvienas šilumos siurblys parduodamas ES šalyse turi atitikti numatytus ženklinimo reikalavimus. Ženklinimo reikalavimai galiai ir naudingo veiksmo koeficientui pateikiami Reglamento 2 lentelėje).

 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį;
 • Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį;
 • Įsidiegtą įrangą naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo Išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.
 1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:

 

 • aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

 • Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą – vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:
 • SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.
 • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;

 • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

 • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriam i 2 balai ;

 • Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose – vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
 • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne).
 • Namo/sodo namo unikalų numerį (ne sklypo, ne ūkinio pastato ar kt);

 

 • Įsigyjamos įrangos tipą (katilas, tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (COP), svarbu tiksliai žinoti kokį įrenginį įsidiegsite);

 

 • Seno katilo ir sistemos nuotraukos;

 

 • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;

 

 • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).
 • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;

 

 • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos,

 

 • Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopiją). Dokumento registracijos data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos.
 • Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;

 

 • APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksto užpildyti ir pateikti negalima.
 • Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Fiksuotus vieno kilovato įkainius skirtingiems įrenginiams sužinoti galima, parsisiuntus šį dokumentą;

 

 • Jei vykdote ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma nurodytame pastate.

Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos ir iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.

Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:

 • naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

 

 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros ne mažesnis kaip 3,5;

 

 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;

 

 • šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C  lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.

Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis. Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą. Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.

Fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos). Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;

 

 • 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;

 

 • 5 metus be išankstinio rašytinio APVA sutikimo, nekeisti išlaidų kompensavimo prašyme nurodytų elektros vartojimo objektų;

 

 • sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.
 1. Pagal elektrinės įrengimo būdą:

 

 • ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
 • ant žemės – žemesnis balas.

 

2. Pagal modulių galią:

 • iki 5 kW – aukštesnis balas;
 • daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
 • Elektrinės įrengimo ir elektros vartojimo objektų unikalius numerius;

 

 • Ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą;

 

 • Planuojamos įsidiegti įrangos komplektaciją (ar diegiamas saulės elektrinės komplektas (moduliai ir inverteris) ar tik saulės moduliai);

 

 • Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).
 • Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;

 

 • Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
 • Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais, kvietime nurodytu, būdu pateikti APVA;

 

 • APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį.

 

Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčio nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos, tačiau įranga iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.

 • Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;

 

 • Saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;

 

 • Inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.
 • Finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje).

 

 • Elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas),  kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.Įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.

 

 • Statinio baigtumui reikalavimai nekeliami.

 

 • Jei daugiabutį namą atstovauja administratorius. Pagal CK 4.84 str. administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Su paraiška teikiamas dokumentas – atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo, kuriame matytųsi administratoriaus paskyrimas ir jam priskirti administruoti daugiabučiai.

 

 • Jei daugiabutį namą atstovauja bendrija. Ji turi būti užregistruota juridinių asmenų registre. Su paraiška teikiami dokumentai – Registrų centro LR juridinių asmenų registro išrašas ir notaro patvirtinti bendrijos įstatai.

 

 • Jei daugiabutį namą atstovauja Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Šiuo atveju namo valdymas turi būti įregistruotas Nekilnojamo turto registre. Su paraiška teikiamas dokumentas – Jungtinės veiklos sutarties kopija.

 

Ne. Pareiškėjas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio namo savininkus. Bendrija turi būti įregistruota.

Finansuojami gali būti tik tie daugiabučiai, kurie atitinka Aprašo 3.1 p. sąvokos apibrėžimą. Pagal Aprašą daugiabutis namas – aukštesnis kaip dviejų aukštų, neskaitant cokolinių aukštų, kuriuose yra įrengti butai, daugiabutis namas arba dviejų aukštų daugiabutis namas, kurio palėpėje (mansardoje) įrengtos gyvenamosios paskirties patalpos, kuriose maistui ruošti naudojami suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionai, kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, ir įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą. Rekomenduojame pasitikrinti ar daugiabutis yra įtrauktas į Daugiabučių namų sąrašą.

Tuo atveju, jeigu daugiabutis namas nėra įtrauktas į VERT skelbiamą sąrašą, Daugiabučio namo atstovas turi kreiptis į savivaldybę dėl daugiabučio namo įtraukimo į VERT skelbiamą sąrašą. Aprašo 18. p. numato, kad VERT gavusi informaciją iš savivaldybės apie į Daugiabučių namų sąrašą nepatekusį daugiabutį namą, kuriame maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriam centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND bei Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ar kituose daugiabučio namo dokumentuose nėra numatyta, kad name maistui ruošti galima naudoti elektrines virykles, arba klaidingai į šį sąrašą įrašytą daugiabutį namą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina Daugiabučių namų sąrašą ir apie tai elektroniniu paštu informuoja skirstomųjų tinklų operatorių, atitinkamą savivaldybę ir Agentūrą.

Ne. Priemonė yra skirta daugiabučiams namams, atitinkantiems Aprašo 3.1 p. sąvoką.

2024 metais pirmenybė dėl finansavimo skyrimo suteikiama 2021–2023 metais teiktoms paraiškoms, tačiau nefinansuotoms paraiškoms pagal Agentūros sudarytą ir su Ministerija suderintą priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ 2021–2023 m. rezervinių paraiškų sąrašą (toliau – rezervinių paraiškų sąrašas). Į rezervinių paraiškų sąrašą įtraukiamos paraiškos, kurioms 2021–2023 metais nepakako finansavimo lėšų ir (ar) kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2021–2023 metus nebuvo įgyvendinti arba nebaigti įgyvendinti. Galutinį rezervinių paraiškų sąrašą pagal paraiškų pateikimo numerius, paraiškoms neskiriant pirmumo prioritetų, sudaro Agentūra.

Rezervinių paraiškų sąrašas skelbiamas:

https://skelbimai.apva.lt/veiklos-sritys/projektu-vystymas/pletros-programos/priemone-suskystintu-naftos-duju-balionu-daugiabuciuose-pakeitimas-kitais-energijos-saltiniais/

Taip. Pavyzdžiui: 2022 metais daugiabutis gavo paramą laiptinės elektros instaliacijos pertvarkymui ir iš 8-ių butų, kuriuose prieš projektą buvo naudojami SND balionai, 6-iuose butuose buvo pertvarkyta elektros sistema bei įrengtos elektrinės viryklės. 2024 metais gali būti teikiama paraiška dėl likusių dviejų arba vieno SND balionų atsisakymo. Atkreipiamas dėmesys, kad daugiabučio laiptinės elektros sistemos pertvarkymui pakartotinai parama negalėtų būti skiriama. Galėtų būti kreipiamasi tik dėl anksčiau nevykdytų veiklų, pavyzdžiui: buto, kuris tik šiais metais atsisako baliono, buto elektros sistemos pertvarkymo ir elektrinės viryklės įsigijimo.

Pagal Veiksmų plano 2 priedo 9 p. iki 2021 m. gegužės 31 d. Daugiabučių namų atstovai Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus arba balsavimus raštu, siekiant priimti sprendimus dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) pasirinkimo, pasirenkant tik vieną iš energijos rūšių. Gamtines dujas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti tik tuo atveju, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai ir nereikalingi papildomi gamtinių dujų skirstymo operatoriaus rangos darbai ar operatoriaus skirstymo tinklo rekonstrukcija.

Pagal Aprašo 9 p. buto elektros instaliaciją galima didinti iki 5 kW. Įgyvendinus projektą, prašome kreipktis į ESO dėl elektros galios didinimo įprasta tvarka.

Finansuojami gali būti daugiabučiai, kuriuose ne mažiau kaip 70 proc. daugiabučio namo butų ar kitų patalpų, kuriuose buvo naudojami SND balionai, bus vykdomos projekto veiklos ir bus atsisakoma balionų.

Pavyzdžiui: jei visuose 10-yje butų yra naudojami dujų balionai, projekto veiklos turėtų būti vykdomos bent 7 butuose. Jei iš 10 butų, balionus naudoja 8 butai, tuomet dalyvauti turėtų bent 6 butai.

Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos:

 • daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam butui (įkainis dauginamas iš bendro butų skaičiaus);
 •  
 • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę (įkainis dauginamas iš butų, kuriuose pašalinami balionai, skaičiaus; bendrojo naudojimo virtuvių atveju, įkainis dauginamas iš įvadų, skirtų prijungti elektrinę ar dujinę viryklę, skaičiaus);
 •  
 • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 200 eurų be PVM (242 eurų su PVM) vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui (įkainis dauginamas iš butų, kuriuose pašalinami balionai, skaičiaus; bendrojo naudojimo virtuvių atvejų, įkainis dauginamas iš keičiamų viryklių skaičiaus).
 •  
 • daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc. (įkainis skaičiuojamas nuo aukščiau nurodytų išlaidų).

 

Atkreipiamas dėmesys, kad paraiškos formoje iš pradžių skaičiuojami įkainiai be PVM, o PVM suma yra pridedama vėliau.

Pavyzdžiui: Jei daugiabučiame name iš viso yra 10 butų, iš jų SND balionai yra naudojami 8 butuose ir įgyvendinant projektą numatoma, kad balionų bus atsisakoma 6 butuose, bei yra numatoma įgyvendinti visas tris veiklas (pavyzdžiui: bus vykdomas elektros sistemos pertvarkymas laiptinėje, elektros sistemos pertvarkymas 6 butuose ir įsigyjamos 6 elektrinės viryklės), tuomet tinkama finansuoti išlaidų suma būtų tokia:

Už laiptinės elektros sistemos pertvarkymą: 10*200 = 2000 Eur

Už elektros pertvarkymą butuose: 6*200 = 1200 Eur

Už virykles: 6*200 = 1200 Eur

Už administravimą: 4.400*3% = 132 Eur

Viso be PVM: 4.532 Eur

PVM: 951,72 Eur

Viso su PVM: 5.483,72 Eur

PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis, jei paraiškos teikėjas ir paramos gavėjau nėra registruoti kaip PVM mokėtojai arba, jei yra registruoti, tačiau projekto išlaidų negali įtraukti į atskaitą ir negali PVM susigrąžinti.

Aprašo 38 p. numato, kad išlaidos turi būti patirtos po pirmosios daugiabučių namo atstovo pateiktos konkretaus daugiabučio namo paraiškos pateikimo dienos iki 2024 m. gruodžio 1 d.

Išlaidos turi būti patirtos po paraiškos pateikimo dienos. Jei išlaidos patirtos anksčiau nei yra pateikta paraiška, jos negalės būti pripažįstamos  tinkamomis finansuoti. Rezervinių paraiškų atveju, išlaidos gali būti patirtos nuo pirmosios paraiškos pateikimo dienos.

Daugiabučio namo atstovas Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, nuo finansavimo skyrimo, tačiau ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 2 d.

Kadangi bus apmokama pagal fiksuotus įkainius, nereikės su paraiška teikti sąmatų, projektų ar kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

APVA kontaktai (paraiškos teikimas, finansavimo sąlygos, mokėjimo prašymų teikimas, administravimas):

Esant klausimams, prašome kreiptis tel. 8 614 99 699el. p. sndbalionai@skelbimai.apva.lt

 ESO kontaktai

Techniniai klausimai: tel. 1852, el. p. SNDbalionai@eso.lt

VERT kontaktai:

Daugiabučių namų adresų sąrašas: tel. 8 800 20500, tel. 8 659 61 935, el. p. info@vert.lt

LR Energetikos ministerijos kontaktai:

Koordinavimas/kontrolė: tel. 8 5 203 4696, el. p. info@enmin.lt

Dėl daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo/daugiabučio namo vidaus instaliacijos rangos darbų: gyventojai, privalo kreiptis į savo savo daugiabučio namo atstovą.

Jeigu Pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti PVM, prašome įvertinti kurioms projekto išlaidoms PVM bus galima susigrąžinti (t. y. kurios sąskaitos bus išrašomos ne gyventojams, o Pareiškėjui). Jeigu PVM negalite susigrąžinti ar tik daliai išlaidų PVM galite susigrąžinti – prašome nežymėti. Prašome pažymėti tik tuo atveju, jeigu visų projekto išlaidų PVM bus susigrąžinamas. (Detaliau žr. kvietime pateiktą “Instrukciją, kaip užpildyti paraišką”, 11 psl.) 

Jeigu Pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir gali susigrąžinti PVM, prašome netinkamo finansuoti PVM suma sumažinti prašomos subsidijos sumą. Pavyzdžiui: daugiabutis namas turi 10 butų. To namo bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimo ir (ar) pertvarkymo laiptinėse ir bendrose paskirties patalpose darbų suma 10 butų x 200 Eur be PVM (242 Eur su PVM) = 2000 Eur. T. y. jeigu sąskaitos už laiptinės darbus išrašomos Pareiškėjui, tuomet nuo deklaruojamos sumos (2000 Eur) išskaičiuojamas PVM – 420 Eur. Todėl prašomos subsidijos suma turėtų mažėti – 420 Eur. (Detaliau žr. kvietime pateiktą “Instrukciją, kaip užpildyti paraišką”, 11 psl.)

PVM tinkamumo finansuoti deklaracija pildoma tuo atveju, jei daugiabučio namo atstovas yra registruotas PVM mokėtoju. PVM tinkamumo finansuoti deklaracija taip pat turi būti pildoma kiekvieno ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris yra registruotas PVM mokėtojas ir kurio išlaidos yra įtraukiamos į projekto biudžetą.

Jeigu daugiabučio namo atstovas deklaruoja daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų patirtas elektrinių arba dujinių viryklių įsigijimo išlaidas, jis, gavęs lėšas, per 10 darbo dienų privalo išmokėti jas daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkams. Jei apmokėjimo nėra galimybės atlikti pavedimu, galimas išmokėjimas grynais pinigais, pasirašant pinigų išmokėjimo kvitą. Taip pat gyventojas gali kreiptis į daugiabučio namo atstovą su prašymu pervesti jo kompensaciją už įsigytą viryklę į kito asmens sąskaitą (tokiu atveju, atliekant pavedimą ne į buto savininko sąskaitą, rekomenduojame pavedimo paskirtyje nurodyti konkretų adresą, kurio buto savininko išlaidos yra kompensuojamos). 

Pinigų išmokėjimo kvito formą rasite čia

Modernizavus vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, turintis suteiktą unikalų buto ar namo Nr.

Ne, sodo paskirties pastato modernizavimui finansavimas negali būti skiriamas.

Paskelbus kvietimą, 2024-03-01/2024-03-30 užpildyti Paraiškos registracijos formą Agentūros informacinėje sistemoje APVIS: https://apvis.apva.lt/

Projektai atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus, per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos. Kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro projekto registracijos formos pateikimo greitis, t. y. nesvarbu ar projekto registracijos formą pateikėte pirmąją ar paskutinę kvietimo dieną.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

 1) esama naudingumo klasė (kuo mažesnė tuo daugiau balų);

 2) surinkę vienodą balų sk. pagal 1 kriterijų (sureitinguojami šiluminės energijos suvartojimo sąnaudų 1 kv. m mažėjimo tvarka.

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Taikomas fiksuotas išmokos dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 Eur.

Priemonės, numatytos pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymoje (skaičiavimuose) (toliau – pažyma), kad įgyvendinus konkrečias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, po modernizavimo bus pasiekta namo B energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo). Pvz.: stogo ar perdangos, sienų, pamatų, grindų apšiltinimas, durų ir langų keitimas, ir pan.

Pareiškėjas turi turėti ir saugoti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

Įgyvendinti projektą ir pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos, t. y. ne vėliau, kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

 • Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą;
 • Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukas su eksperto sertifikavimo pažymoje nurodytomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.);
 • Įgaliojimą, jeigu teikia įgaliotasis asmuo.

Statybos sektoriaus vystymo agentūra savo internetiniame puslapyje yra patalpinusi ekspertų sąrašą:
https://www.ssva.lt/cms/paslaugos/pastatu-energetinis-naudingumas/pastatu-energetinio-naudingumo-ekspertai

-Projekto registracijos formos (paraiškos) teikimo dieną Nekilnojamo turto registre (toliau- NTR) įregistruota namo žyma apie baigtumą turi būti 100 % ;
– Namas neareštuotas;
– Name nevykdoma vykdoma ūkinė – komercinė veikla;
– Namas įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre
– Pareiškėjas pagal priemonę nėra gavęs kompensacinės išmokos;
– Namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos negalioja B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;
– Namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos išduotas energinio naudingumo sertifikatas;
– Namo bendrasavininkis (bendraturtis) nėra juridinis asmuo.

Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c97206b078ad11eab005936df725feed/asr

Get Started

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.