SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra) – tai Įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti.

Vadovaujantis Mokėjimo prašymų teikimo aprašu (patvirtintu Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-190 su visais vėlesniais pakeitimais), Projekto vykdytojas mokėjimo prašyme deklaruodamas išlaidas pagal Rangos darbų sutartis turi naudotis SSĮP programa. SSĮP programa neprivaloma naudotis, jei:

  1. Rangos darbų sutarties darbų žiniaraštis/sąmata susideda iš ne daugiau kaip 5 darbų pozicijų.
  2. Mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos pagal rangos darbų sutartis, kuriose darbų pozicijų yra daugiau nei 5 eilutės, tačiau visi darbai pagal rangos darbų sutartį yra užaktuojami vienu atliktų darbų aktu.
  3. Sutarties pirkimo dalykas – „prekės + darbai toms prekėms sumontuoti/įrengti“ ir darbų pozicijų skaičius žiniaraštyje/sąmatoje neviršija 5.

 

Nuo 2018 m. vasario 1 d.  SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra) programoje yra atnaujintas detalaus akto šablonas. Nuo šiol projekto vykdytojai (rangovai ar projektus administruojančios įmonės), atsisiuntę iš SSĮP programos dalinai sugeneruotus akto šablonus (Excel formate), juose ras du lapus:

  1. Excel lapas, pavadinimu „Sąmata“ – tai atliktų darbų detalusis aktas, kurį projekto vykdytojai (rangovai ar administruojančios įmonės) turi užpildyti pagal SSĮP programos projektų vykdytojo vadovą (Excel lape įvedamas detalaus akto numeris, akto data bei nurodomi aktuojami kiekiai ar sumos);
  2. Excel lapas, pavadinimu „Suvestinis_supaprastintas_aktas – šio dokumento projekto vykdytojui (rangovui ar administruojančiai įmonei) pildyti pačiam nereikia. Excel lapas užsipildo automatiškai, pildant pirmąjį lapą, pavadinimu „Sąmata“ – detalųjį aktą.

Rekomenduojame naudotis SSĮP programos galimybėmis ir pildant detaliuosius aktus, tame pačiame faile iškart turėti ir suvestinius (supaprastintus) aktus, kuriuos atsispausdinus galima teikti pasirašyti, o po to pridėti prie mokėjimo prašymų, teikiamų Agentūrai.

Atkreipiame dėmesį, kad vienai statybos sutarčiai iš programos atsisiųsta dokumento forma negali būti pakoreguota ir įkelta prie kitos statybos sutarties. Analogiškai, pildant sutarties dokumentus (žiniaraščius, sąmatas, aktus, pakeitimų nurodymų finansines dalis), dalinai užpildytas dokumentų formas kaskart reikia atsisiųsti iš SSĮP programos.

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.