Informacija pareiškėjams, teikusiems projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms gauti

Norime informuoti, kad pareiškėjų sąrašai kompensacinėms išmokoms gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemones „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ ir „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“ nebus skelbiami tinklapyje www.apva.lt.
Pareiškėjai, teikę Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms gauti apie Projekto registracijos formų atmetimą/nevertinimą ir atmetimo priežastis bus informuojami raštu. Pareiškėjai, kurių projekto registracijos formos buvo patvirtintos ir įtraukti į galimų kompensacijos gavėjų sąrašą, apie tolimesnę projektų įgyvendinimo eigą ir kokius dokumentus pateikti, bus informuojami Projekto registracijos formoje nurodytu el. paštu.
Visa informacija pareiškėjams Projekto registracijos formoje nurodytais kontaktais bus išsiųsta per rugsėjo mėn.
Pridedama. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą teikiant paramą fiziniams asmenims individualių gyvenamųjų namų modernizavimui ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui
 

Dalintis socialiniuose tinkluose