Publikuojamas nuo: 2022-09-29 iki 2022-10-17

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Translinija"
Juridinio asmens kodas: 141563971
Telefono numeris: +370 659 25104
El. paštas: info@vilys.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-09-29 iki 2022-10-17
Pirkimo vertė (be PVM): 745000 EUR


800 kW saulės elektrinė iš saulės parko

UAB „Translinija”, įgyvendindama projektą „800 kW saulės elektrinės įsigijimas iš nutolusių saulės elektrinės parkų“ pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, numato įsigyti 800 kW saulės elektrinę iš nutolusių saulės elektrinės parkų ir jos aptarnavimo bei priežiūros paslaugas. Detali perkamų prekių ir paslaugų techninė specifikacija pateikiama 1 konkurso sąlygų priede. Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (aktualia redakcija) bei konkurso sąlygomis. Tiekėjų pasiūlymai, parengti pagal nustatytas sąlygas, turi būti pateikti raštu Pirkėjui el. paštu info@vilys.lt, pasirašyti el.parašu, arba atnešti/atsiųsti adresu: Gedimino pr. 33-2, Vilnius, LT-01104, Lietuvos Respublika. Dokumentai turi būti pateikti iki 2022 m. spalio mėn. 17 d. 16 val. 00 min.

GALUTINIS_GD2022-09-19_Translinija_pirkimo_sąlygos-JV-1.docx