Publikuojamas nuo: 2023-02-24 iki 2023-03-20

Juridinis asmens pavadinimas: AB "Achema"
Juridinio asmens kodas: 156667399
Telefono numeris: +37034956850
El. paštas: A.Rakutis@achema.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-02-24 iki 2023-03-20
Pirkimo vertė (be PVM): 5000000 EUR


AB “Achema” skelbia – 7MW Saulės elektrinės įrenginių tiekimo ir montavimo darbų PIRKIMĄ

Perkama prekė: Saulės elektrinės įrenginių tiekimas ir montavimo darbai (pagal konkurso sąlygose pateiktą techninę užduotį ir apklausos lapus) Pirkimo procedūra: Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. d1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkimo dokumentus galima gauti: Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2023-03-13, 10.00 val. Lietuvos laiku: elektroniniu paštu a.rakutis@achema.com Pasiūlymų pateikimo terminas ir adresas: Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas elektroniniu paštu a.rakutis@achema.com iki 2023-03-20 dienos 07.00 val. Lietuvos laiku.

skelbimas-LT.doc