Publikuojamas nuo: 2023-06-28 iki 2023-07-20

Juridinis asmens pavadinimas: AB ,,Vilniaus paukštynas“
Juridinio asmens kodas: 186107463
Telefono numeris: +37064073419
El. paštas: n.kruckauskas@kggroup.eu
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-06-28 iki 2023-07-20
Pirkimo vertė (be PVM): 293000 EUR


Amoniako kompresorinės pasyvi šilumos rekuperacinė sistema leidžianti perteklinę šilumą panaudoti karšto vandens gamybai

AB ,,Vilniaus paukštynas“ (toliau – Pirkėjas arba Užsakovas), įgyvendindama projektą „AB Vilniaus paukštynas iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant tvarias šildymo sistemas“ (projekto Nr. BL-AM-IKM01-0009) paramai gauti, pagal priemonės „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas" finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, numato įsigyti: Šviežios mėsos cecho Amoniako kompresorinės pasyvią šilumos rekuperacinę sistemą leidžiančią perteklinę šilumą panaudoti karšto vandens gamybai (toliau – prekės arba įranga) bei šios įrangos projektavimo, instaliavimo ir suderinimo darbus (toliau – darbai).

Salygos_Vilniaus-paukstynas_keliamas.pdf