Publikuojamas nuo: 2023-12-08 iki 2023-12-27

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Senergita"
Juridinio asmens kodas: 302850317
Telefono numeris: +37067775752
El. paštas: dangiras.chockevicius@nomineconsult.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-12-08 iki 2023-12-27
Pirkimo vertė (be PVM): 4500000 EUR


BIODUJŲ VALYMO ĮRANGOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

Pirkimo objektas – naują biodujų valymo, biometano gryninimo ir koncentravimo įrangą, biometano kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos prietaisai, suslėgimo įranga, leidžianti išvalytą biometaną transportavimo konteinerių pagalba tiekti į gamtinių dujų tinklus ir šios įrangos bei priklausinių projektavimo, leidimų gavimo, montavimo darbai, kurių apimtis, rodikliai, parametrai ir reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose.

Pirkimo-salygos-Senergita_Skelbimui.pdf