Publikuojamas nuo: 2023-12-14 iki 2023-12-29

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Jenergija"
Juridinio asmens kodas: 302850299
Telefono numeris: +37067775752
El. paštas: dangiras.chockevicius@nomineconsult.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-12-14 iki 2023-12-29
Pirkimo vertė (be PVM): 6000000 EUR


BIODUJŲ VALYMO ĮRANGOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

Pirkimo objektas – nauja biodujų valymo, biometano gryninimo ir koncentravimo įranga, biometano kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos prietaisai, suslėgimo įranga, leidžianti išvalytą biometaną transportavimo konteinerių pagalba tiekti į gamtinių dujų tinklus, biometano injektavimo į magistralinį vamzdyną stotis ir šios įrangos bei priklausinių projektavimo, leidimų gavimo, montavimo darbai, kurių apimtis, rodikliai, parametrai ir reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose

Konkurso-salygos-Jenergija_paskelbimui.pdf